Voimaa Vanhuuteen -ohjelma

Loimaa valittiin mukaan Voimaa vanhuuteen – Ikäinstituutin koordinoimaan terveysliikuntaohjelmaan tammikuussa 2022. Hanke on kolme vuotinen 2022–2024 ja siihen valittiin 13 uutta kuntaa. Loimaa jatkaa mukana hankkeessa myös tulevaisuudessa yhdessä Varsinais-Suomen 26 muun kunnan kanssa. 

Voimaa Vanhuuteen on ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä ja kehittää ikäihmisille suunnattua voima- ja tasapainosisältöistä ryhmäliikuntaa, liikuntaneuvontaa, ulkoilumahdollisuuksia ja vertaisohjattua toimintaa. Kohderyhmänä ovat etenkin kotona itsenäisesti asuvat ja toimintakyvyltään heikentyneet ikäihmiset (75+)

Kuntakohtaisen kehittämistyön lisäksi tavoitteena on lisätä Varsinais-Suomessa ohjelmassa mukana olevien kuntien keskinäistä yhteistyötä ikääntyneiden liikunnassa sekä rakentaa sujuva polku Varsinais-Suomen hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen palveluiden välille.  Kehittämistyöstä vastaa Ikäinstituutti.

Kolmen vuoden aikana Loimaalla kehitetään ikäihmisten

  • voima- ja tasapainoharjoittelua
  • vertaisohjattuja liikuntaryhmiä
  • liikuntaneuvontaa
  • ulkoiluystävätoimintaa
  • ulkoiluryhmiä
  • etäjumppaa
  • palvelupolkua hyvinvointialueen, kunnan ja järjestöjen toimintaan

Loimaan Voimaa Vanhuuteen tilannekatsaus 2022 pdf
Loimaan alkukartoitus 2022 pdf
Voimaa vanhuuteen muutostavoitteet Varsinais-Suomen kunnissa pdf

Lisätietoja, tavoitteet, vinkkejä, tapahtumia ja videoita alla olevien linkkien kautta:

Voimaa vanhuuteen Varsinais-Suomen kunnissa
Voimaa vanhuuteen (voimaavanhuuteen.fi)
Ikäinstituutti (ikainstituutti.fi)
Ikäinstituutin Youtube kanava

Varsinais-Suomen alueellista Voimaa vanhuuteen -toimintamallia on rakentamassa Ikäinstituutti yhteistyössä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja sen 26 kunnan sekä Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkoston kanssa.