NuVa on loimaalaisten 13–19-vuotiaiden nuorten vaikuttajaelin, joka pyrkii omalla toiminnallaan edistämään loimaalaisille nuorille tärkeitä asioita ja osaltaan parantamaan loimaalaisten nuorten viihtyvyyttä.

Nuvalaiset osallistuvat kunnallisten luottamuselinten toimintaan osallistumalla eri valiokuntien kokouksiin, näin opettelevat kunnallista päätöksentekoa ja demokratiaa.

Ota seurantaan #loimaannuva

Loimaalle on myönnetty 2.6. nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatti.

Loimaalle on myönnetty 2.6. Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatti. Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatti on tunnustus kunnille, jotka edistävät kiitettävällä tavalla kunnan nuorten osallisuutta ja nuorisovaltuuston toimintamahdollisuuksia. Sertifikaatti myönnettiin tänä vuonna etänä, ja tunnustuksen vastaanotti Nuorisovaltuuston jäsen Eemeli Tuominen. Puheessaan Eemeli antoi kiitosta niin kaupungille, kuin sertifikaatin myöntäjälle Nuva ry:lle. Eemeli piti sertifikaatin saamista myös oivallisena syntymäpäivälahjana, sillä Loimaan Nuorisovaltuusto täyttää tänä vuonna 20 vuotta.

Tiedote

Nuorisovaltuusto 1.6.2021 alkaen
Loimaan kaupungin nuorisovaltuuston vaalitoimikunta on nimennyt toimintakaudeksi 1.6.2021-30.5.2023 seuraavat 7 ehdokasta nuorisovaltuuston jäseniksi ja jättää 5 paikkaa täyttämättä.

Lahtinen Sanna
Lehto Mona
Leppikoski Mette
Mäkelä Anni
Pietilä Elina
Salo Kerttu
Tuominen Eemeli

Nuorisovaltuustoa pyritään täydentämään syksyn 2021 aikana.

Nuva löytyy myös facebookista.