Soveltava liikunta

Sovelletulla liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on sairauden, vamman tai toimintarajoitteisuuden vuoksi vaikeuksia harrastaa riittävästi liikuntaa ja käyttää muita liikuntapalveluja tai joille liikunnalla on erityistä terveydellistä ja kuntouttavaa merkitystä.

Omat apuvälineet sekä henkilökohtaisen avustajan voi ottaa mukaan ryhmiin. Soveltavan liikunnan ryhmät ovat maksuttomia.

Soveltavan liikunnan (SoveLi) ryhmät

Ryhmässä harjoitetaan tuolilla ja lattialla tehtäviä lihaskunto-, tasapaino- ja liikkuvuusharjoitteita välineitä hyödyntäen.

Keskusta, Ylistaronkatu 36, liikuntasali
keskiviikko klo 10–11

Hirvikoski, Hirvihovin liikuntasali
perjantai klo 10–11

Tuolijumppa

Tuolijumpan tavoitteena on lisätä liikkuvuutta sekä pitää isot lihakset vahvoina ja toimintakykyisinä.

Hirvikoski, Kanta-Loimaan srk-talo
maanantai klo 10.30–11.15

Haara, kylätalo Pääskynpesä
maanantai klo 13.30–14.15

Metsämaa, Kalliohovi
maanantai klo 14.30–15.15

Keskusta, Heimolinna
keskiviikko 13–13.45

Niinijoki, Niinijoen koulu
perjantai klo 13–13.45