Lapset ja nuoret

Satuhetket

Satuhetkiä ei toistaiseksi järjestetä kirjastoissa.

Alastaron kirjaston satuhetket

Hirvikosken kirjaston satuhetket

Pääkirjaston satuhetket

Varhaiskasvatus

Päiväkotiryhmät ja perhepäivähoitoryhmät ovat aina tervetulleita kirjastoon. Ryhmät voivat varata ajan omaan kirjastoon ohjatulle kirjastovierailulle tai tulla kirjastoon omatoimisesti. Kirjastopalvelut ovat kirjaston aukioloaikoina ryhmien käytettävissä ilman ennakkoilmoittautumista.

Päiväkodeilla ja perhepäivähoitajilla on mahdollisuus saada kirjastokortti työkäyttöön. Kortin saa kirjastokäynnin yhteydessä.

Koulut

Kirjasto tarjoaa peruskouluille kirjastonkäytön ja tiedonhallintataitojen opetusta sekä ohjattuja kirjastokäyntejä. Kirjastokäynnillä oppilaat tutustuvat kirjaston palveluihin ja aineistoihin. Kirjastokäynnin sisältö voidaan suunnitella toiveiden mukaan.

Lasten ja nuorten lukuharrastusta tuetaan kirjavinkkauksella. Koulujen opettajat voivat kysyä vinkkausta omasta lähikirjastostaan.

Kirjastokäynnit vaativat valmistelutyötä, joten käynnit kannattaa sopia hyvissä ajoin. Kaikki koululuokat ovat tervetulleita kirjastoon.

Koululuokka voi saada käyttöönsä yhteisökortin. Opettaja vastaa kortin käytöstä. Kortilla opettaja voi lainata kirjastosta haluamaansa aineistoa luokan käyttöön.

Kirjasto on mukana koulujen kulttuurikasvatussuunnitelmassa tarjoamalla esimerkiksi kirjastonkäytönopetusta, mediakasvatusta ja kirjavinkkausta.