Kulttuurikasvatus

Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena ja tarkoituksena on taata kaikille peruskoulun oppilaille vakiintuneet, yhdenmukaiset ja tasavertaiset mahdollisuudet tutustua kotikuntansa palvelu- ja kulttuuritarjontaan sekä nostaa nuorten kannalta merkittäviä asioita koko ikäluokan käsittelyyn.

Suunnitelma tukee koulujen ja kulttuuri- ja taidealan toimijoiden välistä yhteistyötä ja takaa kaikille peruskoulujen oppilaille yhteneväiset käytänteet koulutilojen ulkopuolella tapahtuvaan opetukseen.