Yritystontit ja toimitilat

Loimaan kaupungilla on tarjolla useita asemakaavoitettuja yritystoiminnan tontteja. Toiminnan edellyttämän tontin etsinnässä ota yhteys kaavoittajaan, joka etsii toiminnalle sopivia vaihtoehtoja ja kartoittaa myös mahdollisia yksityisten omistamia kohteita. Loimaalla tehdään tarvittaessa myös elinkeinoelämän edellyttämiä kaavamuutoksia nopealla aikataululla.

Osa Loimaan kaupungin myynnissä olevista vapaista tonteista on selailtavissa Loimaan karttapalvelussa. Tontteja voidaan myös yhdistellä ja muuttaa tarpeiden mukaan.

Loimaan teollisuusaluekartta

Niittukulman ja Kartanomäen liike- ja teollisuustonttien alueet

Niittukulman ja Kartanomäen tontit sijaitsevat näkyvällä paikalla valtatien 9 tuntumassa. Alue on myös liikenteellisesti ja logistisesti erinomainen saavutettavuudeltaan sekä toimivuudeltaan. Alueelta on sujuvasti toimiva eritasoliittymä kiihdytys- ja erkanemiskaistoineen valtatielle 9 sekä rinnakkaistiet ja kevyen liikenteen yhteydet keskustan suuntaan.

Alueelle on kaavoitettu erikokoisia liike-, teollisuus- ja toimitilatontteja. Alueelle on mahdollista sijoittaa myös eritasoliittymän eteläpuolelle polttoaineen jakeluasema  sekä Kartanomäenkadun varrelle enintään 6 000 k-m²:n keskustan ulkopuolelle tarkoitettu vähittäiskaupan suuryksikkö. Alueella sijaitsee mm. hitsaus-, automaatio-, maatalous-, pienkone- ja autoalan toimijoita sekä elintarvike- ja eläinruokatoimintaa.

Myllykylän teollisuusalue

Teollisuustontit sijaitsevat Loimaan keskustan luoteispuolella. Alueella sijaitsee mm. ilmavaihtoalan teollisuusyritys, kaukolämmön lämpökeskus, betoniasema ja ammattiopisto. Alueelle johtavan Myllykyläntien ja Lännentien risteys on valo-ohjattu, joka sujuvoittaa alueen liikennevirtoja.

Peltoisten teollisuusalue

Loimaan kaupungin keskusta-alueen välittömässä läheisyydessä on hyvällä sijainnilla tarjolla teollisuustontteja. Tonteille voidaan toteuttaa myös toimintaan liittyviä myymälätiloja. Tonteilta on hyvä saavutettavuus Hämeentielle, keskustan palveluihin, asiakkaisiin sekä bussi- ja junaliikenneyhteyksille. Lähiympäristössä sijaitsee mm. pienteollisuutta ja toimitilarakennuksia.

Hulmin teollisuusalue

Loimaan keskustan koillispuolella on hyvällä sijainnilla Hulmin teollisuusalue. Tonteille voidaan toteuttaa myös toimintaan liittyviä myymälätiloja. Alue rajoittuu Tampereentiehen, sekä myös keskustan palvelut ja asiakkaat ovat hyvin saavutettavissa. Alueella on useita eri alojen toimijoita sekä muun muassa aurinkoenergiapuisto.

Suopellon teollisuusalue

Loimaan keskustan eteläpuolella sijaitsee Suopellon teollisuusalue. Alue on pienteollisuus- ja varastorakennuspainotteinen, sekä on hyvin saavutettavissa keskustasta sekä Turuntien kautta valtatieltä 9.

Hirvikosken teollisuusalue, Teollisuustie

Kaupungilla on tonttitarjontaa Hirvikosken taajaman lounaispuoleisella teollisuusalueella. Alueella sijaitsee mm. maatalouskonetuotannon teollisuutta sekä pienteollisuutta ja tuotantotiloja.

Mellilä, Ysitien alue

Mellilässä on liike-, teollisuus- ja varastorakennusten tontteja tarjolla erinomaisella sijainnilla valtatie 9:n varrella. Alueelle on toteutettu liike- ja teollisuusrakentamista.

Alastaro, Virttaantien risteys

Alastaron taajaman länsipuolella Virttaantien risteyksessä on näkyvällä paikalla liike-, teollisuus- ja varastorakennusten sekä huoltoasemarakennuksen tontit tarjolla.

Virttaan teollisuus- ja yritysalueet

Virttaan taajamassa sijaitseva teollisuusalue on hyvin saavutettavissa kantatieltä 41. Virttaalla on myös mahdollista toteuttaa matkailupalveluiden yritystoimintaa moottoriradan ja golfradan vaikutusalueelle.