Yksityistiet

Yksityistiet voidaan jakaa kolmeen luokkaan: tiekunnan tiet, sopimustiet ja omat tiet. Tiekunnan teillä on olemassa oleva rasiteoikeus ja tiekunta on perustettu yksityistielain mukaisessa joko maanmittauslaitoksen tai kunnan tielautakunnan pitämässä toimituksessa. Tiekunnassa päätökset tien hoidosta, tiemaksuista yms. tehdään tiekunnan vuosikokouksessa. Sopimusteillä ei ole perustettua tiekuntaa ja tien hoidosta käyttäjät sopivat yhdessä. Omat tiet ovat kiinteistön omaa käyttöä varten.

Tiekunnan teillä osakkaita ovat tien varrella olevat kiinteistön sekä sellaiset tienkäyttäjät, jotka tiekunta on ottanut osakkaaksi. Osakkaat ovat velvollisia osallistumaan tienpitoon sen hyödyn mukaan, minkä tie kullekin tuottaa.

Yksityisteiden avustukset

Loimaan kaupunki avustaa yksityisteiden kunnossapitoa vuosittain. Hakemus on tehtävä joka vuodelta erikseen. Kuluvan vuoden avustuksen saamiseksi yksityistien asukkaiden on toimitettava hakemus määräaikaan mennessä.

Lisätietoja yksityisteiden avustuksista ja niiden hakemisesta Yksityisteiden avustukset -sivulta.

Liikennemerkkien asettaminen tiekunnan tielle

Jos tiekunta haluaa esimerkiksi laskea ajonopeutta asettamalla nopeusrajoituksesta kertovan liikennemerkin tms., tieliikennelain 51 §:n mukaan liikennemerkit vaativat kunnan suostumuksen. Kunnan suostumuksen antaa elinympäristölautakunta. Suostumusta haetaan vapaamuotoisesti ja liitteeksi tarvitaan tiekunnan kokouksen päätös liikennemerkkien asettamisesta. Ote pöytäkirjasta riittää. Tarpeen vaatiessa hakemukseen pitää liittää myös kartta liikennemerkkien paikoista, esimerkiksi jos alennetaan vain tien osan nopeutta.