Noin 35,5 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee Loimaan keskustassa pääosin valtatien 9 itäpuolella Lamminkadun ympäristössä. Lamminkadun ja Lamminperän alueet ovat pääosin yritystonttialueita. Lisäksi valtatien 9 länsipuolella sijaitsee pieni alue Patruunankadun ja Pehtoorinkujan ympäristössä.

Asemakaavan pääasialliset tavoitteet

  • Päivitetään yritystonttien käyttötarkoitusmerkinnät vastaamaan nykytilannetta ja varaudutaan tuleviin tarpeisiin.
  • Selvitetään onko korttelien muodot tarkoituksenmukaisia ja muutetaan tarvittaessa.
  • Päivitetään asuinalueen asemakaavamerkinnät ja -määräykset nykyaikaiseksi mm. rakentamisen ohjauksen osalta.
  • Selvitetään onko ympäristö huomioiden lisärakentaminen mahdollista vähäisessä mittakaavassa.
  • Lisäksi kaava-aluetta päivitetään muiden ilmenevien tarpeellisten asioiden osalta.

Kaavan materiaalit täydentyvät alle kun kaavaprosessi etenee. Kaavan aikaisempia valmisteluasiakirjoja voi tiedustella kaavoittajalta tai kaavoitusassistentilta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa kirjallista palautetta koko kaavan laatimisprosessin ajan (aina ehdotusvaiheen nähtävillä olon päättymiseen asti).

Valmisteluvaihe

Kaavan luonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä 13.10.-13.11.2023.

Kaavaluonnoksen asukastilaisuus pidettiin 27.10.2023 klo 14.00-18.00 kaupungin varikon toimistorakennuksessa.

Ehdotusvaihe

Kaavan ehdotus ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 22.5.-21.6.2024.

Kuulutus
Kaavakartta, ehdotus 26.4.2024
Selostus, ehdotus 26.4.2024
Liite 1: OAS
Liite 2: Asemakaavan seurantalomake
Liite 3: Vastineraportti
Liite 4: Tasohavainnekuva
Liite 5: Tieliikenteen tärinäselvitys, Niittukulman alue, Loimaa, 3.2.2009
Liite 6: Liikennemeluselvitys, Asemakaava 0621, Promethor, 15.12.2023