Noin 29 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee Loimaan keskustassa valtatien 9 itäpuolella Lamminkadun ympäristössä. Lamminkadun ja Lamminperän alueet ovat pääosin yritystonttialueita.

Asemakaavan pääasialliset tavoitteet

  • Päivitetään yritystonttien käyttötarkoitusmerkinnät vastaamaan nykytilannetta ja varaudutaan tuleviin tarpeisiin.
  • Selvitetään onko korttelien muodot tarkoituksenmukaisia ja muutetaan tarvittaessa.
  • Päivitetaan asuinalueen asemakaavamerkinnät ja -määräykset nykyaikaiseksi mm. rakentamisen ohjauksen osalta.
  • Selvitetään onko ympäristö huomioiden lisärakentaminen mahdollista vähäisessä mittakaavassa.
  • Lisäksi kaava-aluetta päivitetään muiden ilmenevien tarpeellisten asioiden osalta.

Kaavan materiaalit täydentyvät alle kun kaavaprosessi etenee. Kaavan aikaisempia valmisteluasiakirjoja voi tiedustella kaavoittajalta tai kaavoitusassistentilta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa kirjallista palautetta koko kaavan laatimisprosessin ajan (aina ehdotusvaiheen nähtävillä olon päättymiseen asti).

Valmisteluvaihe

Kaavan luonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 13.10.-13.11.2023.

Kaavaluonnoksen asukastilaisuus pidetään 27.10.2023 klo 14.00-18.00 kaupungin varikon toimistorakennuksessa osoitteessa Lamminkatu 25, 32200 Loimaa.

Kuulutus
Kaavakartta, luonnos 15.9.2023
Selostus, luonnos 15.9.2023
Liitteet 1, 4-5