Huoltajan tietopankki

Varhaiskasvatuksen alkaessa

Varhaiskasvatukseen tulo on suuri muutos lapsen ja koko perheen elämässä. On tärkeää keskustella lapsen kanssa siitä, millaisesta muutoksesta on kyse. Tutustumiskäynnistä sopiminen yhdessä varhaiskasvatuspaikan kanssa auttaa lasta sopeutumaan tähän muutokseen.  

Kotiin lähetettävässä varhaiskasvatuspäätöksessä on lapsen tulevan varhaiskasvatusyksikön yhteystiedot, jonne vanhemmat ottavat yhteyttä sopiakseen tutustumiskäynnit ennen varhaiskasvatuksen varsinaista aloittamista. Tutustumiskäyntien määrä sovitaan lapsen ja perheen tarpeiden mukaan.

Varhaiskasvatuksen alettua lapsen varhaiskasvatuksesta sovitaan sopimuksella varhaiskasvatuksesta. Sopimuksessa sovitut hoitoajat ovat sitovia.

Varhaiskasvatuksen päättyessä

Varhaiskasvatuspaikka pitää irtisanoa kirjallisesti. Irtisanomislomake löytyy kohdasta lomakkeet.

Varhaiskasvatuspaikan voi irtisanoa milloin tahansa kalenterikuukauden aikana, ei kuitenkaan takautuvasti. Kirjallinen päivähoitopaikan irtisanominen päättää varhaiskasvatuslaskutuksen. Irtisanominen toimitetaan joko päiväkodin johtajalle, varhaiskasvatuksen ohjaajalle, varhaiskasvatusjohtajalle tai palvelusihteereille. Irtisanomisen voi lähettää myös sähköpostitse. Irtisanomisen yhteydessä voi antaa myös palautetta varhaiskasvatuksesta.

Myönnetyn varhaiskasvatuspaikan peruuttaminen

Jos perhe ei vastaanota myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa, on asiasta ilmoitettava kirjallisesti paikan myöntäneelle esimiehelle niin pian kuin mahdollista. Tämä on tehtävä ennen päätöksessä olevaa alkamisajankohtaa. Jos paikkaa ei peruuteta, voidaan periä puolet kuukausimaksusta.

Kun lapsi sairastaa

Pienet lapset sairastavat runsaasti infektioita, jotka aiheuttavat paitsi ikäviä oireiluja lapsille, myös poissaoloja työstä vanhemmille. Lapsen sairastuessa tärkeää on hoitaa lasta mahdollisimman hyvin kotihoidon keinoin ja käytävä tarpeen vaatiessa lääkärissä, jotta estetään mahdollisien infektioiden leviäminen hoitopaikassa. 

KVTES 9 §:n mukaan työntekijällä on oikeus saada alle 12-vuotiaan lapsen äkillisesti sairastuessa tilapäistä hoitovapaata enintään neljä (4) työpäivää lapsen hoidon järjestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi. Useimpien työehtosopimusten mukaan tilapäisen hoitovapaan ajalta lapsen äidillä tai isällä on oikeus saada korvausta sairausajan palkkaa koskevien määräysten mukaisesti. Korvauksen enimmäismäärä (kolme tai neljä päivää) vaihtelee työehtosopimuksen mukaan.