Keskuskoulu

Koulumme tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja yksilölliseen kasvuun.

Keskuskoululla on keskeisenä tavoitteena luoda oppilaskeskeinen oppimisympäristö, joka sisältää oppilaan yksilöllisen huomioimisen pedagogisin ja erityispedagogisin keinoin. Tämä tarkoittaa oppilaan erityistarpeiden arviointia ja hänen ohjaamistaan sekä kannustamistaan oppimisedellytystensä ja resurssiensa mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Keskeistä on oppilaan motivointi ja hyvän itsetunnon rakentuminen. Tavoitteena on oman toiminnan ohjaamisen harjoittaminen, sekä itseohjautuva ja itsenäinen oppiminen.

Kotien kanssa tehtävässä yhteistyössä kiinnitämme huomiota siihen, että:

  • oppilas hankkii perustiedot ja –taidot
  • oppilaasta tulee yhteistyökykyinen
  • oppilas kasvaa rehellisyyteen ja ottaa vastuun tekemisistään
  • oppilas hyväksyy erilaisuuden
  • oppilaasta kasvaa tasapainoinen nuori
  • oppilas omaksuu hyvät käytöstavat.