Puistot ja metsät

Kaupungin tehtävänä on hoitaa omistamiaan viheralueita, puistoja sekä metsiä. Näillä alueilla hoidetaan istutukset, rakenteet, kalusteet ja muut laitteet. Viheralueilla pyritään luomaan viihtyisä, virikkeellinen ja arvoja huomioon ottava kaupunkiympäristö. Suunnittelua ohjaa asemakaavassa esitetyt linjaukset.

Käytössä olevassa vuonna 2013 hyväksytyssä viheralueiden hoitoluokituksessa alueet on jaettu kolmeen luokkaan:

  • Hoitoluokan 1 viheralueet ovat olleet urheilukenttien jalkapalloviheriöitä. Jalkapalloviheriöiden nurmet on pyritty pitämään 3-3,5 cm mittaisina ja alueet muutoinkin siistinä.
  • Hoitoluokan 2 viheralueet ovat olleet puistot ja kiinteistöjen viheralueet, joissa viheralueilta poistetaan keväisin hiekoitushiekka sekä muu viheralueille kuulumaton aines ja suoritetaan mahdollisten vaurioiden paikkaukset. Ruoho leikataan hoitoluokan 2 viheralueilta sen ollessa 8 – 18 cm:ä pitkää. Leikkuujälki pyritään pitämään tasaisena. Esteiden ympärykset ja rakenteiden reunat tasataan kahdesti vuodessa. Viheralueen yleisilmettä pyritään pitämään resurssien puitteissa siistinä lumen tuloon asti haravoimalla lehdet ja roskat syksyllä.
  • Hoitoluokan 3 viheralueet ovat olleet maisemapeltoja, joiden leikkuu on suoritettu murskaimella. Maisemapeltoina hoidetaan alueita, jotka eivät sijaitse asuinalueiden keskellä vaan reuna-alueilla.

Kaupungin omistamien metsien hakkuu- ja hoitosuunnitelmat laaditaan hyväksytyn metsäsuunnitelmien mukaisesti. Metsien käsittelyssä pyritään huomioimaan kaupungin laajentuminen ja metsien virkistyskäyttö sekä luontoarvot.

Puistokummitoiminta

Loimaan kaupunki aloittaa puistokummitoiminnan Loimaalla syksyllä 2022.

Puistokummitoiminta antaa mahdollisuuden osallistua oman asuinympäristön hoitamiseen ja tehdä kaupungista viihtyisämpi.

Puistokummi on vapaaehtoinen, ilman korvausta toimiva henkilö / ryhmä, joka toimii Loimaan yleisillä viheralueilla ( kaupungin puistot, leikkipaikat, metsät, vesistöjen varret ja luonnonsuojelualueet, koirapuistot, liikuntapaikat ).

Puistokummit siivoavat roskia, haravoivat, kitkevät, leikkaavat pensaita, istuttavat kasveja jne. Hanskat, roskapihdit, huomioliivin ja jätesäkkirullan ja muut mahdolliset välineet puistokummi saa puistokummiohjaajalta. Töistä sovitaan aina ensin puistokummiohjaajan kanssa ( Matti Rautakumpu, matti.rautakumpu@loimaa.fi, 050 448 9803 ma-to klo 7-15.30 ja pe 7-13.45 )

Tutustu puistokummitoimintaan tarkemmin lukemalla puistokummin ohjekirja.