Opetussuunnitelma

Kouluissa annettava opetus pohjautuu opetussuunnitelmaan. Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta.

Loimaan kaupungin opetussuunnitelma perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmien perusteisiin vuosiluokille 1–9.

Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016. Yläkoulussa uusiin opetussuunnitelmiin siirryttiin portaittain vuosina 2017–2019.

Tuntijako 2020
Opetussuunnitelma 2016
Opetussuunnitelman muutos 2020, oppimisen ja osaamisen arviointi
Opetuksen järjestämissuunnitelma 2021
Perusopetuksen valinnaiset aineet 2016
Opetussuunnitelman 2016 täydentäminen, valinnaiset aineet
Ohjaussuunnitelma 2021
Opiskeluhuoltosuunnitelma 2021
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2021-2025
Kulttuurikasvatussuunnitelma 2020
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma