Opetussuunnitelma

Kouluissa annettava opetus pohjautuu opetussuunnitelmaan. Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta.

Loimaan kaupungin opetussuunnitelma perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmien perusteisiin vuosiluokille 1–9.

Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016. Yläkoulussa uusiin opetussuunnitelmiin siirryttiin portaittain vuosina 2017–2019.

Tuntijako 2016
Opetussuunnitelma 2016
Opetussuunnitelman muutos 2020, oppimisen ja osaamisen arviointi
Perusopetuksen valinnaiset aineet 2016
Opetussuunnitelman 2016 täydentäminen, valinnaiset aineet
Ohjaussuunnitelma 2016
Opiskeluhuoltosuunnitelma 2019
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2016-2020
Kulttuurikasvatussuunnitelma 2018
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma