Hulevesi

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksien katoilta ja muilta vastaavilta paikoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä, joka käsitellään tontilla tai johdetaan pois kiinteistöltä. Myös rakennusten perustusten kuivatusvedet eli salaojavedet ovat hulevettä.

Hulevesimaksu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Maksulla katetaan kunnan hulevesijärjestelmästä sille aiheutuneet kustannukset hulevesijärjestelmän vaikutusalueen kiinteistöiltä. Maksu voidaan periä riippumatta siitä, onko kiinteistö konkreettisesti liitetty hulevesijärjestelmään. Hulevesi ei jää pelkästään tontille vaan siirtyy alueen ojiin tai viemäreihin eli kaupungin hallinnoimiin hulevesijärjestelmiin.

Kaupunginvaltuusto vahvistaa hulevesimaksun perusteet ja sen sisältävän taksan. Loimaan kaupunginvaltuusto on 10.12.2018 hyväksynyt hulevesimaksun perusteet ja yksikköhinnaksi 27 € / vuosi.

Esim. omakotitalon maksu on 27 €, rivi- ja kerrostalojen 41-270 €. Tarkempi selvitys maksun määrittämisestä on alla.

Loimaan kaupunki aloittaa laskuttamisen hulevesistä vuonna 2019.

Yllä olevalla lomakkeella voitte tehdä muistutuksen koskien kiinteistönne hulevesimaksua hulevesilaskun saapumisen jälkeen.Muistutus on tehtävä 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta. Muistutus on toimitettava osoitteella Hulevesilaskutus, Loimaan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristötoimiala, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro tai kirjaamo@loimaa.fi (viestin otsikkokenttään MUISTUTUS HULEVESIMAKSUUN )