Eläinten rekisteröinti

Monet eläinlajit tulee rekisteröidä. Lain vaatima velvollisuus rekisteröityä eläintenpitäjäksi on, jos pidät jotain seuraavista eläimistä:

  • nautaeläimet
  • sikaeläimet mukaan lukien minipossut
  • lampaat
  • vuohet
  • siipikarja
  • hevoseläimet
  • mehiläiset ja kimalaiset
  • tuotantokanit
  • porot paliskuntien ulkopuolella
  • sukusolujen ja alkioiden pitopaikat (sis. myös kotitilasiemennyksen typpisäiliöt)

Huomaathan, että vuoden 2021 alusta hevosteläinten pitäjäksi tuli myös rekisteröityä, pelkkä pitopaikka ei enää riitä. Ammattimainen toiminta tulee ilmoittaa Aluehallintovirastoon. Lisätietoja Ruokaviraston sivuilta. Mikäli ilmoitus on vielä tekemättä, otathan yhteyttä meihin ensi tilassa!

Rekisteröintiin on tulossa muutoksia, kunhan uusi eläinsuojelulaki tulee voimaan.

Jotkut eläinlajit tulee myös merkitä. Yksikin eläin aiheuttaa rekisteröintivelvoitteen! Lisätietoa eläinten merkinnästä ja rekisteröinnistä löytyy Ruokaviraston sivuilta.

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin varmistaminen, eläintautien torjunta sekä eläimistä peräisin olevan elintarvikkeen kulun seuraaminen tuotantoketjussa.

Eläintenpitäjärekisterin muutokset pystyt tekemääm itse 23.8.2021 lähtien. Rekisteriin pääset tästä linkistä. Käyttö edellyttää tunnistautumisen esim. pankkitunnuksilla. Mikäli jostakin syystä tämä ei onnistu, rekisteriasiat voi hoitaa myös lomakkeilla. Voit toimittaa lomakkeet maaseutupalveluille oheiseen postiosoitteeseen tai sähköpostitse maaseutupalvelut@loimaa.fi.