Loimaan älykkäät kylät -hanke pyörähtää käyntiin

Leader-rahoitteinen Loimaan älykkäät kylät -hanke sai positiivisen rahoituspäätöksen Jokivarsikumppaneilta 80 % tuella ja pyörähti käyntiin huhtikuun alussa. Hanke on kaksi vuotinen ja sen hallinnoijana toimii Loimaan kaupunki ja hankekumppaneina 29 Loimaalla toimivaa yhdistystä.

Hankkeen avulla Loimaalla kartoitetaan yhdistysten ja kylien toimintatavoitteita ja kehittämiskohteita kylä- ja yhdistyssuunnitelmiin, joista kootaan yhteinen Loimaan älykkäät kylät-strategia. Strategia luo pohjaa yhdistystoiminnan ja yhdistysyhteistyön pitkäjänteiselle kehittämiselle.  Asukkaiden Loimaa -hankkeessa tunnistettiin koko Loimaata koskevia kehittämisteemoja, joista laajimpana nousi kyläturvallisuuteen liittyvät asiat. Kylien turvallisuustyö ja turvallisuussuunnittelu ei ole pelkästään viranomaisen työtä, vaan turvallisuus on osa ihmisten jokapäiväistä arkea, johon kaikki asukkaat voivat vaikuttaa. Poikkeusajat ovat korostaneet varautumisen tärkeyttä ja paikallista osaamista.

Hankkeella lähdetään parantamaan loimaalaisten turvallisuus- ja varautumisosaamista ja tehdään yhdessä asukkaiden kanssa turvallisuussuunnittelua. Paikalliset asukkaat ja yhdistykset ovat avain asemassa suunnittelussa, koska he tuntevat väestön, maaston, liikenneväylät, luonnonolot, yleisimmät riskitekijät sekä tietävät kuka osaa mitäkin ja millä resursseilla toimitaan. Tietoja keräämällä ja suunnitelmia tekemällä voidaan nopeuttaa ja helpottaa pelastustoimen työtä mahdollisen kriisin sattuessa.

Hankkeella parannetaan myös pyörämatkailumahdollisuuksia Loimaalla. Tarkoituksena on kartoittaa hyviä pyöräilyreittejä junalla saapuville matkailijoille sekä miettiä kyliltä hienoja ja monipuolisia pyöräilyteitä ja testata niitä sekä saada alueelle yrityksiä, joilla on Bikelandin Tervetuloa pyöräilijä -tunnus. Kartoitetut reitit ja pyöräilijöitä paremmin palvelevat yritykset luovat paikallisillekin pyöräilijöille lisäarvoa.

Lisäksi hankkeella toteutetaan monen moista kumppaniyhdistyksiltä nousseita yhteistyöprojekteja ja tapahtumia.