Loimaan kaupunki maksaa Kelan lakisääteisen yksityisen hoidon tuen lisäksi kunnallista yksityisen hoidon tuen lisää. Lisän myöntämisen ehtona on, että perheelle on myönnetty Kelalta yksityisen hoidon tuki. Lisä maksetaan alle kouluikäisen lapsen kokopäiväisen hoidon (yli 5 tuntia päivässä) järjestämiseksi vanhemman valitsemalle yksityisen hoidon tuottajalle tai perheen kanssa työsopimuksen tehneelle yksityiselle päivähoitajalle.

Lisätuki on 160 euroa lapselta kuukaudessa. Kuitenkin maksimissaan se vastaa hoidon järjestämisestä aiheutuvien kulujen ja Kelan maksaman yksityisen hoidon tuen (hoitoraha + hoitolisä) erotusta.

Mikäli yksityinen päivähoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, lisä maksetaan suhteutettuna hoitopäivien lukumäärään. Lisätukea ei makseta kunnallisen päivähoitopaikan väliaikaisen irtisanomisen ajalta.

Lisätuki maksetaan jälkikäteen kuukauden viimeisenä arkipäivänä.

Vanhemmilla on oikeus valita lapsikohtaisesti koti- tai yksityisen hoidon tuki. Perhe voi saada samanaikaisesti sekä kotihoidon että yksityisen hoidon tukea. Samasta lapsesta ei kuitenkaan makseta molempia hoitotukia.

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa Kelan päätös yksityisen hoidon tuesta.
Vanhemmat ovat velvollisia ilmoittamaan lisän maksamiseen vaikuttavista muutoksista välittömästi varhaiskasvatusjohtajalle.
Lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja Heidi Kauti, puh. 050 406 3659, heidi.kauti@loimaa.fi

Kunnallisen yksityisen hoidon tuen lisä hakulomake