Käytännön tietoa

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus neuvoo ja opastaa kaikissa varhaiskasvatuspaikan hakuun ja järjestelyihin liittyvissä asioissa.

Varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen

Hakemus varhaiskasvatuspalveluihin tehdään aina kirjallisesti. Lisätietoa Haku varhaiskasvatukseen -sivulla.

Päätös hoitopaikasta (=sijoituspäätös) tulee näkyviin eDaisy asiointipalveluun ja se tulee eDaisyssa hyväksyä. Mikäli perhe ei ota hoitopaikkaa vastaan, pitää sijoituspäätös hylätä.

Varhaiskasvatuspaikkaan tutustuminen

Ennen varhaiskasvatuksen aloitusta sovitaan vanhempien ja lapsen tutustumisesta paikkaan. Tutustuminen helpottaa aloittamista sekä lapsen että perheen kannalta. Sujuva aloitus antaa suotuisat lähtökohdat lapsen viihtymiselle sekä vanhempien ja henkilökunnan väliselle yhteistyölle. Tutustumiskäyntien määrä sovitaan lapsen ja perheen tarpeiden mukaan.

Tutustumiskäynnillä keskustellaan mm.

  • perushoitoon liittyvistä asioista
  • lapsen mielenkiinnon kohteista, vahvuuksista, kehityksestä, luonteenpiirteistä ja kodin kasvatuskäytännöistä ja arvoista
  • varhaiskasvatuksen menetelmistä, tavoitteista ja käytännöistä
  • kodin ja varhaiskasvatuksen kasvatustavoitteiden ja -menetelmien yhteensovittamisesta
  • lapsen ja vanhempien toiveista

Varhaiskasvatussuunnitelma

Jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa. Lisätietoja Varhaiskasvatussuunnitelma-sivulta.

Lapsen sairastuminen ja tapaturmat

Sairasta lasta ei voi viedä hoitopaikkaan. Poissaolosta tulee ilmoittaa Daisy Familyssa.

Pienet lapset sairastavat runsaasti infektioita, jotka aiheuttavat paitsi ikäviä oireiluja lapsille, myös tartuntavaaran muille. Lapsen sairastuessa tärkeää on hoitaa lasta mahdollisimman hyvin kotihoidon keinoin ja käytävä tarpeen vaatiessa lääkärissä, jotta estetään mahdollisien infektioiden leviäminen hoitopaikassa.  Infektio-ohjeista saa tietoa lasten tavallisimmista tartuntataudeista sekä kuinka pitkän poissaoloajan ne vaativat.

Sairaalle lapselle on myös aina taattava riittävä toipilasaika sairauden jälkeen. Lapsen voi viedä hoitopaikkaan sairauden jälkeen sitten, kun hän voi osallistua normaaliin toimintaan, muun muassa ulkoiluun.

Mikäli lapsi sairastuu päivän aikana, siitä ilmoitetaan vanhemmille. Jos lapselle tapahtuu hoitopäivän aikana tapaturma, ilmoitetaan lapsen vanhemmalle tapahtuneesta. Varhaiskasvatuksessa olevilla lapsilla on tapaturmavakuutus, joka kattaa hoitopaikassa tapahtuneet tapaturmat.

Useimpien työehtosopimusten mukaan tilapäisen hoitovapaan ajalta lapsen äidillä tai isällä on oikeus saada korvausta sairausajan palkkaa koskevien määräysten mukaisesti.

Loma-ajat

Tavallisimmat loma-ajat tuovat muutoksia varhaiskasvatuksen aukioloihin. Syyslomaviikolla, joulun aikaan, talvilomaviikolla ja kesäaikana varhaiskasvatuksen yksiköt yhdistävät toimintaansa. Vanhemmille ilmoitetaan hyvissä ajoin, missä lapsen loma-ajan varhaiskasvatus järjestyy.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Kun varhaiskasvatuspaikkaa ei enää tarvita, se irtisanotaan hyvissä ajoin eDaisyn kautta. Varhaiskasvatuspaikkaa ei voi irtisanoa takautuvasti.

Palautetta varhaiskasvatukselle

Mikäli on kysymyksiä tai palautetta koskien varhaiskasvatuksen laatua tai toimintaa tulee asiakkaan ensisijaisesti olla yhteydessä oman lapsen varhaiskasvatusyksikön esimieheen. Tarvittaessa kysymyksiin vastaa myös varhaiskasvatuksen johtaja.

Kirjallinen muistutus

Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä.

Sosiaaliasiamiehen neuvontapalvelut

Tarvittaessa sosiaaliasiamies neuvoo ja avustaa asiakkaita varhaiskasvatuslakiin ja palautteen antamiseen liittyvissä asioissa.
Yhteystiedot
Varha sosiaaliasiavastaava: puh. 02 313 2399, sähköposti: sosiaaliasiavastaava(at)varha.fi tai www.suomi.fi/viestit