Varhaiskasvatussuunnitelma

Loimaan varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) on alle kouluikäisten toimintaa ohjaava opetussuunnitelma, joka pohjautuu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja varhaiskasvatuslakiin. Varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu eri toimintamuotojen työtä yhteisesti ohjaavaksi suunnitelmaksi.