Loimaan Yrityspuisto

Loimaan Yrityspuisto
— keskellä kasvavaa teknologiakluseria

Loimaalaiset yritykset ja kaupunki yhteistyössä rakentavat keskeiselle paikalle valtatie 9 varrelle, keskustan kupeeseen, uuden nykyaikaisen yrityspuiston. Alueelle haetaan yrityksiä, jotka haluavat tulla osaksi Loimaan menestyvää ja kasvavaa teknologiaklusteria. Parhaiten alue sopii valmistavalle teollisuudelle sekä teknologiateollisuuden alihankintaan erikoistuneille yrityksille. Yrityspuistoon rakennetaan vaiheittain kolme yrityshallia.

Loimaan Yrityspuisto_havainnekuva_5_2020
Havainnekuva Loimaan Yrityspuistosta

Monipuolista ja ympäristöystävällistä vuokratilaa

  • Laadukasta, edullista ja energiatehokasta vuokratilaa
  • Lunastusmahdollisuus
  • Tilat räätälöitävissä erityistarpeisiin
  • Pinta-ala esim. 600–1200 k-m2
  • Vapaa korkeus 6 m
  • Siltanosturivalmius
  • Alueen vaiheittainen toteutus

Yrityspuiston ympäristönäkökohdat on huomioitu: alueen lämmitys liitetään kaukolämpöverkkoon, joka tuotetaan kokonaan uusiutuvalla energialla ja saatavana on myös paikallisesti tuotettua aurinkosähköä.

Miksi Loimaan Yrityspuistoon?

Loimaan Yrityspuiston etuja ovat edullisuus ja logistisesti keskeinen sijainti. Loimaa sijaitsee Etelä-Suomen kasvukolmiossa ja useiden valtateiden varrella. Turun lentokentälle ajaa alle 45 minuutissa ja satamaan alle tunnissa.

Yrityspuiston yrittäjälle löytyy asiakaskuntaa Loimaan seudun teollisuusyrityksistä. Paikallisten yritysten kanssa on mahdollista tehdä yhteistyötä ja saada myös tukea mentoroinnin muodossa. Loimaalla on sitoutuvaa ja ammattitaitoista työvoimaa.

Toimintaympäristöstä löytyy kattavasti B2B-palveluita kuten teknisten tuotteiden tukkukauppaa, toimistopalveluita ja vuokratyövoimaa. Novida-ammattiopistosta valmistuu teollisuuteen uusia tekijöitä.

Loimaan kaupungin yrityspalvelut palvelee myös yrityspuistoon sijoittuvia yrittäjiä. Loimaa on maaseutualuetta, jolloin käytössä ovat ELY-keskuksen ja Leader Jokivarsikumppanien myöntämät maaseudun yritystuet yritystoiminnan kehittämiseen ja investointeihin.

Loimaa ja etäisyydet -kartta

Yrityspuiston merkitys

Kiinteistö Oy Loimaan Yrityspuiston omistaa joukko loimaalaisia yrittäjiä sekä vähemmistöosakkaana Loimaan kaupunki. Loimaan seudulla on hyvin merkittävä ja moderni yli 1500 henkilöä työllistävä teknologiaklusteri sekä paljon alihankintayrityksiä. Hankkeen yksityiset osakkaat haluavat olla mukana kaupungin kehittämisessä. On myös hyvä lyhentää alihankintaketjuja ja kotiuttaa tärkeää komponenttituotantoa maailmalta Suomeen ja lähelle. Hanke antaa kaupungin yritystoiminnan kasvulle uusia vahvoja eväitä.

Tervetuloa hyvään toimintaympäristöön!