Tämä saavutettavuusseloste on päivitetty 1.11.2021. Seloste koskee Loimaan kaupungin verkkosivustoa osoitteessa loimaa.fi (myös loimaa.cloud, loimaa.eu, loimaa.info, loimaa.org).

Loimaan kaupunki pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden saavutettavuusdirektiivin edellyttämällä tavalla. Tätä toteutetaan digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti.

Loimaan kaupungilla on käytössä verkkosivustoja, joita ei ole arvioitu saavutettavuuden kannalta. Näitä sivustoja ovat loimaantaidemuseo.fi ja vesihovi.fi.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Loimaan kaupungin verkkosivusto on julkaistu 18.2.2020 ja seloste on laadittu 22.9.2020. Seloste perustuu toistaiseksi itsearvioon ja Valu Digital Oy:n arvioon.

Verkkopalvelun saavutettavuuden tila

Loimaan kaupungin verkkosivusto noudattaa pääosin saavutettavuusperiaatteiden WCAG 2.1-ohjeistusta ja sen toteutumisessa on tavoiteltu AA-tasoa.

Poikkeamat saavutettavuudessa

Loimaan kaupungin verkkosivusto sisältää liitetiedostoja (pdf, doc), joista kaikki eivät ole saavutettavia. Ei-saavutettavia liitetiedostoja on osa ennen 18.2.2020 laadituista tiedostoista, jotka eivät kuulu sovellettavan lainsäädännön piiriin. Kaupungin kanssa asioimiseen tarvittavat vanhat liitetiedostot pyritään uudistamaan saavutettaviksi vuoden 2022 aikana sähköisen lomakejärjestelmän hankinnan yhteydessä.

Muita 22.9.2020 havaittuja poikkeamia:

  • Sosiaalisen median seinä ei ole kaikilta osin saavutettava. Saman informaation saa siirtymällä some-kanaviin alatunnisteen linkeistä
  • Sivuilla on muutamia samansisältöisiä tekstilinkkejä, jotka vievät eri paikkoihin. Näitä ovat esimerkiksi etusivun Yhteystiedot-linkit, nostojen Lue lisää -linkit ja artikkelilistausten Katso kaikki -linkit.
  • Videoista, jotka on tuotettu ennen vuotta 2020 tai sen aikana, voi puuttua tekstitys. Valtuustoistuntojen videolähetykset ovat esillä 14 vuorokautta kokouspäivästä, jonka jälkeen ne poistetaan. Loimaan kaupunki ei tekstitä valtuustolähetyksiä.

Palaute ja yhteystiedot

Loimaan kaupungin verkkosivuston saavutettavuudesta vastaa viestintäyksikkö. Saavutettavuuteen liittyvää palautetta ja kysymyksiä voi antaa osoitteeseen kirjaamo@loimaa.fi tai puhelimitse 02 76 110 (Loimaan kaupungin vaihde). Ei-saavutettavia sisältöjä voi pyytää saavutettavassa muodossa.

Valvonta

Mikäli et saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa tai olet saanut Loimaan kaupungilta saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen, voit tehdä tarvittaessa sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Sivustolla Saavutettavuusvaatimukset.fi on ohjeet ja osoitteet ilmoituksen tekemiseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
p. 0295 016 000 (vaihde)