Strategiat ja kehittäminen

Strategia on kunnan tiekartta tulevaisuuteen. Se kertoo millaisen kaupungin haluamme tulevaisuudessa. Strategia perustuu valtuuston päättämille kaupungin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteille. Strategialla ohjataan muita toiminta- ja palvelustrategioita, suunnittelua ja päätöksentekoa.

Strategia 2022-2025

Uuden valtuuston ja muuttuvan toimintaympäristön myötä Loimaan kaupunki käynnisti strategiansa uudistamisprosessin vuoden 2022 alussa ja valmis strategia ”Menestystarinoiden Loimaa” hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 29.8.2022.

Kaupunkistrategian 2022-2025 ydin ovat yhdeksän strategista tavoitetta liittyen elinvoimaan ja asumiseen, hyvinvointiin ja osallisuuteen sekä johtamiseen ja talouteen. Strategiaan määriteltyjen arvojen kautta kaupunki sitoutuu toimimaan asukaslähtöisesti, yhteistyökykyisesti, uudistavasti ja vastuullisesti.

Kaupunkia kehitetään yhdessä asukkaiden sekä kumppaneiden kanssa luotettavasti, avoimesti, johdonmukaisesti sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Visio — Menestystarinoiden Loimaa

Visioksi strategialle 2022–2025 hyväksyttiin ”Menestystarinoiden Loimaa”. Visiossa Loimaa nähdään asukkaita, osaajia ja yrityksiä houkuttelevana menestystarinoiden seutukaupunkina, missä elinvoimaa ja hyvinvointia luodaan yhdessä.

Kärkihankkeet — tavoitteista toteutukseen

Strategiassa määriteltyjä tavoitteita ja visiota toteutetaan erityisesti kolmella kärkihankkeella nykyisen valtuustokauden aikana:

  • houkuttelevat asuinympäristöt
  • osaavan työvoiman Loimaa
  • lasten ja nuorten Loimaa

Tutustu uuteen strategiaan, visioon ja kärkihankkeisiin oheisista liitteistä.

Yhteistyöllä valmistelusta toteutukseen

Kaupunginvaltuuston ja strategiatyön ohjausryhmän puheenjohtaja Tarja Mäki-Punto-Ristanen kommentoi strategiaprosessia:

”Kaupunkistrategiatyö perustuu laajalle Loimaan asukkaiden, yritysten, kolmannen sektorin, työntekijöiden ja päättäjien kuulemiselle ja vuoropuhelulle. Eri tahot ovat ilahduttavasti osallistuneet strategiatyöhön ja tuoneet esille mahdollisuuksia, ideoita ja kehittämisenkin paikkoja. Strategiaprosessin yhteydessä käyty vuoropuhelu on ollut jo itsessään arvokas. Ajatukset ja palaute on kuultu ja huomioidaan!”

Varsinais-Suomen maakuntastrategia ja liikennestrategia

Koko maakuntaa koskevat strategiat ja vastaavat vaikuttavat Loimaan kaupungin toimintaan. Keskeisimpiä ovat Varsinais-Suomen maakuntastrategia ja maakunnan liikennejärjestelmästrategia.

Elinvoimalupaus

Loimaan kaupungin, Loimaan Yrittäjien, Alastaron Yrittäjien, Loimaan Seudun Yrittäjänaisten ja Loimaan Kauppa ja Palvelut Yhdistyksen yhteinen Elinvoimalupaus allekirjoitettiin 13.3.2024. Elinvoimalupauksen painopisteitä ovat:

  • Toimiva vuoropuhelu
  • Sujuvat kaavoitus-ja lupaprosessit
  • Yrittäjämyönteiset hankinnat
  • Yritysvaikutusten arviointi
  • Kuntabarometrin hyödyntäminen ja elinvoimaohjelmatyön käynnistäminen.

Tutustu elinvoimalupaukseen oheisesta liitteestä.