Viestintä

Viestintä on tärkeä osa kaupungin ja koko sen henkilöstön työtä. Viestinnän tehtävänä on tarjota tietoa kaupungin palveluista, toiminnasta, suunnitelmista ja tavoitteista. Aktiivisella ja selkeällä viestinnällä kaupunki mahdollistaa loimaalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen päätöksentekoon ja sekä muuhun kaupungin toimintaan. Viestinnällä edistetään myös asukkaiden hyvinvointia ja toimivaa arkea.

Markkinoinnilla edistetään kaupungin tunnettuutta ja vetovoimaisuutta sekä houkutellaan uusia asukkaita, yrityksiä, investointeja ja matkailijoita Loimaalle. Kaupungin Elinvoimayksikkö toteuttaa markkinointia tiiviissä yhteistyössä kaupungin eri palvelualojen sekä pääosin paikallisten yhteistyökumppanien kanssa.

Loimaan strategiaan 2019-2021 on kirjattu tavoitteeksi ”Loimaan kaupunki on aktiivinen viestijä ja markkinoija”, jonka toteuttamiseksi Elinvoimayksikössä on tehty toimenpidesuunnitelmat lähivuosiksi ja koordinoidaan markkinointiviestinnän toimia. Alkuvuodesta 2020 julkistetut uudet nettisivut ovat osaltaan merkittävä parannus Loimaan viestintään. Vuosittain toteutettavan markkinoinnin lisäksi vuoden 2022 aikana pyritään toteuttamaan brändiuudistus, joka osaltaan tulee vahvistamaan oikeaa ja positiivista mielikuvaa Loimaasta sekä luo hyvää kuntaimagoa.

Kuntalaisia varten tehtävän tärkeän viestinnän lisäksi Loimaa markkinoi sähköisissä ja printtimedioissa etenkin Etelä-Suomen kasvukolmion alueella.

Viestintäkanavat

Loimaan kaupungin pääasialliset viestintäkanavat ovat:

  • verkkosivut
  • sosiaalisen median kanavista Facebook sekä matkailussa Instagram
  • ilmoitukset ja tiedotteet
  • erilaiset esitteet ja julkaisut
  • tapahtumakalenteri
  • asukastilaisuudet