Viestintä

Viestintä on tärkeä osa kaupungin ja koko sen henkilöstön työtä. Viestinnän tehtävänä on tarjota tietoa kaupungin palveluista, toiminnasta, suunnitelmista ja tavoitteista. Aktiivisella ja selkeällä viestinnällä kaupunki mahdollistaa loimaalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen päätöksentekoon ja sekä muuhun kaupungin toimintaan. Viestinnällä edistetään myös asukkaiden hyvinvointia ja toimivaa arkea.

Markkinoinnilla edistetään kaupungin tunnettuutta ja vetovoimaisuutta sekä houkutellaan uusia asukkaita, yrityksiä, investointeja ja matkailijoita Loimaalle. Kaupungin Elinvoimayksikkö toteuttaa markkinointia tiiviissä yhteistyössä kaupungin eri palvelualojen sekä pääosin paikallisten yhteistyökumppanien kanssa.

Kuntalaisia varten tehtävän tärkeän viestinnän lisäksi Loimaa markkinoi sähköisissä ja printtimedioissa etenkin Etelä-Suomen kasvukolmion alueella.

Viestintäkanavat

Loimaan kaupungin pääasialliset viestintäkanavat ovat:

  • verkkosivut
  • sosiaalisen median kanavista Facebook sekä matkailussa Instagram
  • yrityspalveluiden uutiskirje
  • ilmoitukset ja tiedotteet
  • erilaiset esitteet ja julkaisut
  • tapahtumakalenteri
  • asukas- ja yrittäjätilaisuudet