Viranhaltijapäätökset

Loimaan kaupungin viranhaltijat päättävät toimivaltaansa kuuluvista asioista, ja päätökset julkaistaan kaupungin verkkosivulla 1.6.2017 alkaen.

Verkkosivuilla julkaistaan vain kuntalain mukaiset julkiset viranhaltijapäätökset (Kuntalaki § 410/2015). Päätökset ovat luettavissa niiden nähtävilläoloajan (38 päivää).