Koulukuljetukset

Kunta järjestää kuljetusedellytysten täyttyessä maksuttoman koulukuljetuksen oppilaalle ensisijaisena koulupaikkana osoitettuun esi- tai perusopetuspaikkaan.

Koulukuljetukset järjestetään kodin ja koulun väliselle matkalle. Hoitopaikka-, kerho- tai terapiakuljetukset eivät kuulu kuljetusten piiriin, eikä näitä kuljetuksia järjestetä eikä korvata.

Maksullinen koulukuljetus

Erillisestä hakemuksesta voidaan myöntää maksullinen koulukuljetus niille oppilaille, jotka eivät ole lain mukaan oikeutettuja koulukuljetukseen edellyttäen, että autossa on tilaa ja reitti on jo olemassa. Erillistä kuljetusta tai reittiä ei järjestetä.

Maksullisessa kuljetuksessa maksetaan varatusta paikasta, ei kulkemisesta.

Maksullisen kuljetuksen hakuaika lukuvuodelle 2024-2025 on 6.2. – 15.3.2024.

Hakemus on tehtävä joka lukuvuosi erikseen ja päätös tehdään enintään lukuvuodeksi kerrallaan. Lomakkeen täyttäminen edellyttää vahvan tunnistautumisen mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla.

Hakuajan ulkopuolella saapuneet hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä lukukauden aikana.