Esityslistat ja pöytäkirjat

Kokousten esityslistat julkaistaan heti, kun ne ovat valmistuneet. Kokousten pöytäkirjat julkaistaan näillä sivuilla niiden tarkastuksen jälkeen eli normaalisti noin viikon sisällä kokouksesta. Kunkin kokouksen esityslista korvautuu pöytäkirjalla sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu. Kuntaliiton antaman suosituksen mukaan pöytäkirjat näkyvät kotisivuilla kahden vuoden ajan. Vanhempia pöytäkirjoja voi tiedustella arkistosihteeriltä.

Esityslistan ja pöytäkirjan yläosasta löytyy asian valmistelleen viranhaltijan yhteystieto. Lisätietoa voi tarvittaessa pyytää joko valmistelijalta tai toimielimen esittelijältä. Järjestelmä ei sisällä hakutoimintoa.

Asian salassapito perustuu aina lainsäädäntöön. Yleisesti tällaisia asioita ovat esimerkiksi yksittäiseen henkilöön liittyvät päätökset.