Nuorten kesätyöt

Loimaan kaupunki työllistää kesäisin loimaalaisia, 16–17-vuotiaita nuoria neljän viikon ajaksi kaupungin tai järjestöjen palvelukseen. Nuori voi työllistyä myös yritykseen, jolloin yritys voi hakea kesätyötukea kaupungilta.

Kaupungin yksiköissä ja yhdistyksissä työskentelevän nuoren päivittäinen työaika on kuusi tuntia ja neljän viikon jaksolta palkka on noin 650 euroa.

Nuorten valinta suoritetaan arpomalla. Sama nuori voi saada kesätyöpaikan tätä kautta korkeintaan yhtenä kesänä. Kaikki hakijat haastatellaan, jolloin voi esittää toiveita kesätyöpaikan alan ja sijainnin suhteen.

Kaupungin kesätyöpaikat avataan hakuun Kuntarekry-palvelussa helmikuussa.

Yritysten kesätyötuki

Nuori voi työllistyä myös yritykseen, jolloin yritys voi hakea kesätyötukea. Tuki on puolet kesätyöntekijän palkasta, enintään kuitenkin 500 euroa. Kesätyön tulee ajoittua kesä-elokuun ajalle, mutta sen ei tarvitse jaksottua peräkkäisille neljälle viikolle.

Nuori hakee kesätyöpaikkansa itse ja yritys varaa tukipaikan Loimaan kaupungin yrityspalveluilta. Sama yritys voi kuluvalla vuodella tukipalkata enintään kaksi nuorta.