Nuorten kesätyöt

Loimaan kaupungin eri palvelualat tarjoavat vuosittain kesätöitä useille loimaalaisille nuorille. Lisäksi yrityksille ja yhdistyksille on tarjolla tukea kesätyöntekijän palkkaamiseen.

Kaupungin kesätyöpaikkojen haku vuodelle 2023 on päättynyt

Vuonna 2023 kaupungin kesätyötyöpaikkoja on tarjolla 50 loimaalaiselle vuonna 2006–2007 syntyneelle nuorelle. Kesätyön haku avataan Kuntarekry-palvelussa 20.2.2023 ja on auki 2.4.2023 klo 24:00 asti. Hakijat haastatellaan viikoilla 14 ja 15.

Kesätyöstä maksetaan 700€. Työn kesto on neljä viikkoa kesäkuussa tai heinäkuussa. Päivittäinen työaika on 6 tuntia. Kesätyöjakson aikana kertyy kaksi lomapäivää, jotka tulee pitää työsuhteen aikana. Kesätyöt järjestetään kaupungin eri yksiköissä, yhdistyksissä ja seuroissa. Tarjolla on kesätyötä muun muassa siivouspalveluissa, ruokapalveluissa, kirppis/kahviossa, lastenhoitoa, urheiluseuroissa, puutarhatyössä, kyläyhdistyksissä, taidetalolla, teattereissa ja päiväleireillä. Nuorten valinta suoritetaan arpomalla, sama nuori voi saada kesätyöpaikan tätä kautta korkeintaan yhtenä kesänä.

Yritysten tuki 2003–2008 syntyneen loimaalaisnuoren palkkaamiseen on edelleen haettavissa

Loimaan kaupunki on varannut yritystukia 2003–2008 syntyneiden nuorten palkkaamiseen.

Vuonna 2003–2008 syntynyt loimaalainen nuori sopii itse loimaalaisen yrityksen kanssa kausityöjaksosta. Tämän jälkeen yritys ilmoittaa sovitusta kesätyöstä Loimaan kaupungin elinvoimayksikköön sähköisellä lomakkeella. Tukipaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen avautuu 1.2.2023.

Yritys voi työllistää enintään kaksi nuorta kausityötuella vuonna 2023. Tuettavan työjakson on ajoituttava maalis-lokakuulle 2023.  Saman kohderyhmään kuuluvan nuoren voi tällä tuella palkata korkeintaan kaksi kertaa tukikelpoisuusaikana.

Tukea maksetaan puolet bruttopalkasta, kuitenkin enintään 500€ työllistettyä kohden. Bruttopalkan tulee olla vähintään 1000€, jotta saa 500€ tuen. Tätä pienempää palkkaa maksettaessa tuki on puolet palkan suuruudesta. Tuki haetaan jälkikäteen sähköisellä lomakkeella 30.11.2023 mennessä. Tämän jälkeen tukea ei voi hakea.

Työn tulee olla yrityksen toimialan mukaista. Lähisukulaisia tuella ei voi työllistää. Yrityksen on huolehdittava nuorta työntekijää koskevien säädösten noudattamisesta.

Ohje yritysten kesätyötuen hakemisesta

Korkeakouluopiskelijan kesäasuntoetu

Kaupunki haluaa myös tukea korkeakouluopiskelijoita, jotka tulevat kesätöihin loimaalaisiin yrityksiin. Tekniikan tai liiketalouden yliopisto- tai ammattikorkeakouluopiskelijan on mahdollista vuokrata kesän ajaksi asunto Hulmin Huollolta kolmeksi kuukaudeksi yhden kuukauden vuokralla. Vuokrausmahdollisuus riippuu vapaana olevien asuntojen määrästä.

Hakemukset ja lisätietoja: Hulmin Huolto