Nuorten kesätyöt

Loimaan kaupungin eri palvelualat tarjoavat vuosittain kesätöitä useille loimaalaisille nuorille. Lisäksi yrityksille ja yhdistyksille on tarjolla tukea kesätyöntekijän palkkaamiseen.

Kaupungin kesätyöpaikat

Vuonna 2022 kaupungin kesätyötyöpaikkoja on tarjolla 72 loimaalaiselle vuonna 2005-2006 syntyneelle nuorelle. Kesätyön haku on auki Kuntarekry-palvelussa 3.4.2022 klo 24:00 asti.

Kesätyöstä maksetaan 650€. Työn kesto on neljä viikkoa kesäkuussa tai heinäkuussa. Päivittäinen työaika on 6 tuntia. Kesätyöjakson aikana kertyy kaksi lomapäivää, jotka tulee pitää työsuhteen aikana. Kesätyöt järjestetään kaupungin eri yksiköissä, yhdistyksissä ja seuroissa. Tarjolla on kesätyötä muun muassa vanhustyössä, siivous, ruokapalveluissa, kirppis/kahviossa, lastenhoitoa, urheiluseuroissa, puutarhatyössä, kyläyhdistyksissä, taidetalolla, teattereissa ja päiväleireillä. Vanhus- ja kehitysvammayksiköissä suoritettavaan työhön vaaditaan §48a mukainen rokotussuoja. Nuorten valinta suoritetaan arpomalla, sama nuori voi saada kesätyöpaikan tätä kautta korkeintaan yhtenä kesänä.

Yritysten kesätyötuki 2005 – 2006 syntyneen loimaalaisnuoren palkkaamiseen

Loimaan kaupunki on varannut Yritysten kesätyötukea 2005 – 2006 syntyneiden nuorten palkkaamiseen.

Vuonna 2005-2006 syntynyt loimaalainen nuori sopii itse loimaalaisen yrityksen kanssa kesätyöjaksosta. Tämän jälkeen yritys ilmoittaa sovitusta kesätyöstä Loimaan kaupungin yrityspalveluihin (yrityspalvelut@loimaa.fi)  30.4.2022 mennessä. Yritys voi myös varata itselleen enintään 2 tukipaikkaa etukäteen.

Yritys voi työllistää enintään kaksi nuorta kesätyötuella. Samaa nuorta ei voi palkata kahtena peräkkäisenä kesänä. Lähisukulaisia tuella ei voi työllistää.

Tukea maksetaan puolet bruttopalkasta, kuitenkin enintään 500€ työllistettyä kohden. Bruttopalkan tulee olla vähintään 1000€, jotta saa 500€ tuen. Tätä pienempää palkkaa maksettaessa tuki on puolet palkan suuruudesta.

Tuettavan kesätyöjakson on ajoituttava touko-elokuulle 2022. Kesätyön tulee olla yrityksen toimialan mukaista.

Ohje yritysten kesätyötuen hakemisesta

Ota vastavalmistunut nuori kuukaudeksi kesätöihin

Loimaan kaupunki palkkaa 10 Novidasta tänä keväänä valmistunutta loimaalaista nuorta kesätöihin loimaalaisiin yrityksiin. Kesätyöntekijä on kaupungin työntekijä, joten yritykselle ei synny palkkakustannuksia. Kesätyön kesto on yksi kuukausi 85%:n työajalla ja sen tulee sijoittua kesä-elokuun ajalle. Kohderyhmänä ovat nuoret, joilla on haasteita löytää työpaikkaa.

Tänä vuonna kiinnostuneet yritykset voivat ilmoittautua suoraan yritysneuvojalle (paula.avellan@loimaa.fi) 31.3.2022 mennessä ja kertoa, millaista ja minkä alan kesätyöntekijää tarvitsevat. Tämän jälkeen Novidan opot ja opettajat etsivät kohderyhmän nuorista sopivia ehdokkaita, joita yritys voi haastatella huhti-toukokuun aikana.

Korkeakouluopiskelijan kesäasuntoetu

Kaupunki haluaa myös tukea korkeakouluopiskelijoita, jotka tulevat kesätöihin loimaalaisiin yrityksiin. Tekniikan tai liiketalouden yliopisto- tai ammattikorkeakouluopiskelijan on mahdollista vuokrata kesän ajaksi asunto Hulmin Huollolta kolmeksi kuukaudeksi yhden kuukauden vuokralla. Asumistukea on tarjolla kymmenelle opiskelijalle.

Hakemukset ja lisätietoja: Hulmin Huolto