Nuorten kesätyöt

Nuorten kesätyöt -lisähaku

Loimaan kaupunki palkkaa viheralueiden hoitoon kuusi vuosina 2004-2005 syntynyttä loimaalaista nuorta. Neljän viikon mittaisen kesätyön palkka on 650€ ja työaika kuusi tuntia päivässä.

Täytä sähköinen hakemus 30.4. klo 16 mennessä.


Kesätyöt 2004 – 2005 syntyneille loimaalaisille nuorille

Nuorten omaehtoisen kesätyön haku on päättynyt. Kiitos hakemuksista!

Hakemuksen liitteenä tulee olla suunnitelma, miten ja missä nuori aikoo työllistää itsensä. Neljän viikon mittaisen suunnitelmaan tulee sisällyttää 2 lomapäivää, jotka on sijoitettu arkipäiville. Suunnitelmassa tulee näkyä kesätyöpaikan vastuuhenkilön yhteystiedot. Kaupungin kesätyöt on suunnattu 2004-2005 syntyneille nuorille, jotka eivät ole olleet aiemmin kaupungilla töissä.


Yritysten kesätyötuki

Yrittäjä, palkkaatko 2004 – 2005 syntyneen loimaalaisnuoren kesätyöhön?
 1. Vuonna 2004-2005 syntynyt loimaalainen nuori sopii itse loimaalaisen yrityksen kanssa kesätyöjaksosta.
 2. Yritys ilmoittaa sovitusta kesätyöstä Loimaan kaupungin yrityspalveluihin (yrityspalvelut@loimaa.fi)  30.4.2021 mennessä.
  • Kesätyöntekijän nimi, syntymäaika ja osoite sekä kesätyöjakson ajankohta ilmoitettava.
 3. Tukipaikkoja on rajoitetusti, sillä tukea on tarjolla 20 nuoren palkkaamiseen.
  • Yritys voi työllistää enintään 2 nuorta kesätyötuella. Samaa nuorta ei voi palkata kahtena peräkkäisenä kesänä.
  • Tukipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
 4. Tukea maksetaan puolet bruttopalkasta, kuitenkin enintään 500€ työllistettyä kohden.
  • Bruttopalkan tulee olla vähintään 1000€, jotta saa 500€ tuen. Tätä pienempää palkkaa maksettaessa tuki on puolet palkan suuruudesta.
 5. Tuettavan kesätyöjakson on ajoituttava touko-elokuulle 2021.
 6. Tuki on haettava viimeistään 31.9.2021. Tämän jälkeen haettuja tukia ei enää makseta.
 7. Kesätyön tulee olla yrityksen toimialan mukaista.
 8. Lähisukulaisia tuella ei voi työllistää.
 9. Yrityksen on huolehdittava nuorta työntekijää koskevien säädösten noudattamisesta.

Kesätyöinfo työnantajille ja nuoria työelämään ohjaaville ke 28.4. klo 14-15

Työsuojeluhallinto (avi) järjestämä infon aiheina on mm. työsopimus, työaika, työterveyshuolto, perehdyttäminen, vuokratyö ja työturvallisuusvastuu.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Tapahtumaan kannattaa ilmoittautua, vaikka ei pääsisikään tuolloin osallistumaan, sillä kaikille ilmoittautuneille lähetetään linkki infon aineistoon ja videotallenteeseen.


Kesätyöt valmistuville loimaalaisille nuorille 2021

Vuonna 2021 vahvistamme toisen asteen vastavalmistuneiden loimaalaisten nuorten kesätyöllistymistä alueen yrityksiin yhteistyössä Novida – ammattiopisto ja lukion kanssa. Loimaan kaupunki palkkaa 10 tämän kevään (1.1-4.6.2021) aikana valmistunutta loimaalaista nuorta kesätöihin loimaalaisiin yrityksiin. Kesätyön kesto on yksi kuukausi 85%:n työajalla ja sen tulee sijoittua kesä-elokuun ajalle. Kohderyhmänä ovat nuoret, joilla on haasteita löytää työpaikkaa.

Valmistuvien kesätyöhaku on päättynyt, kiitämme mielenkiinnosta.