Ohjeita Ukrainasta saapuville

Sivulle on koottu perustietoa Loimaan osalta Ukrainan sotaa paenneille ja heitä auttaville. Kaupungin eri palvelualat osaltaan auttavat sotaa paenneita ukrainalaisia ja kaupunki tekee yhteistyötä vapaaehtoistyötä tekevien järjestöjen sekä viranomaisten kanssa. Viranomaisasioinnissa voidaan käyttää apuna ukrainan tulkkia.

Ajankohtaista tietoa Ukrainan tilanteeseen ja pakolaisasioihin liittyen

Maahanmuuttovirasto Migrin verkkosivuilta saa ohjeita ja neuvoja, kuinka toimia vieraaseen maahan tullessa. Sivuilla on myös neuvoja Ukrainan tilanteeseen liittyen mm. turvapaikanhausta, oleskeluluvasta, avustuksista, lahjoituksista ja auttamisesta.

Tilapäinen suojelu Ukrainasta paenneille

Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille. Tilapäisen suojelun tarkoituksena on, että heille voidaan tarjota nopeasti väliaikaista suojelua. Ukrainasta paenneiden henkilöiden kannattaa hakea tilapäistä suojelua, jolloin he myös pääsevät kaupungin tarjoamien palveluiden piiriin. 

Jos saapuja hakee Suomesta tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa, rekisteröiminen tapahtuu poliisiviranomaisen kautta. Varsinais-Suomessa turvapaikanhakijat ohjataan ensisijaisesti Raision poliisiasemalle (Nallinkatu 8, Raisio. Raision poliisiasema – Poliisi).

Poliisi toivoo, että ennen saapumista poliisiasemalle otetaan yhteyttä, jotta voidaan varautua ja tilata tulkki paikalle:

Majoittuminen sukulaisten tai ystävien luona ilman viranomaisten apua on mahdollista normaalin passin tai työluvan salliman oleskeluluvan puitteissa. Lue lisää ja päivittyvä tieto maahanmuuttovirasto Migrin verkkosivuilta.

Majoittuminen

Turvapaikanhakijoiden majoittamisesta vastaa maahanmuuttovirasto Migri.

Ukrainasta Loimaalle saapuneiden itse järjestämät majoitukset

Jos asut yksityismajoituksessa esimerkiksi sukulaisten, puolison tai tuttavien luona ja olet rekisteröitynyt poliisiviranomaiselle turvapaikanhakijaksi, sinut ohjataan ilmoittautumaan Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin yksityismajoitusyksikköön.

Poliisi ilmoittaa kaikista yksityismajoituksessa olevista turvapaikanhakijoista yksityismajoitusyksikköön, joka ottaa yhteyttä turvapaikanhakijaan. Saat yksityismajoitusyksikön kautta sinulle kuuluvat vastaanottopalvelut, kuten kiireellisen ja välttämättömän terveydenhuollon sekä mahdollisen vastaanottorahan, jos olet siihen oikeutettu.

Yksityismajoituksen kustannuksiin ei tarjota rahallista tukea. Suomen Punaisen Ristin yksityismajoitusyksikkö ei myöskään välitä asuntoja.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Oikeutta kunnan palveluihin määrittää henkilön oleskelustatus. Kaikilla kunnan alueella oleskelevilla on oikeus kiireellisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin oleskelustatuksesta riippumatta.

Akuuteissa hätätilanteissa virka-ajan ulkopuolella loimaalaiset tai Loimaalla oleskelevat voivat ottaa yhteyttä maakunnalliseen Turun sosiaali- ja kriisipäivystykseen p. 02 2626 003 tai yleisen hätänumeroon 112.

Oikeus sosiaaliturvaan

Suurinta osaa Kelan etuuksista voi saada vasta, jos henkilö aikoo oleskella Suomessa vakinaisesti. Joissakin tilanteissa henkilöllä voi kuitenkin olla oikeus välttämättömään toimeentuloon. Turvapaikanhakijoiden toimeentulosta ja terveyspalveluista vastaa vastaanottokeskus.

Lisätietoja Kelan sivuilta

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Tilapäisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneet voivat hakea varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Yhteydenotot varhaiskasvatusjohtaja Heidi Kauti, puh. 050 406 3659.

Lisätietoja ilmoittautumisesta varhaiskasvatuksen sivuilta.

Valmistava opetus vuosina 2005-2014 syntyneille

Jos Loimaalle saapuu perusopetusikäinen oppilas (syntynyt vuosina 2014-2005), joka ei osaa suomen kieltä, niin hänet ilmoitetaan valmistavaan opetukseen. Yhteydenotot sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh. 050 593 6249.

Lisätietoja ilmoittautumisesta koulujen sivuilta.

Miten voin auttaa?

Yksittäiset kansalaiset ja yritykset voivat auttaa Ukrainaa ja ukrainalaisia esimerkiksi seuraavien järjestöjen kautta:

Suomen Punainen Risti
Pelastakaa Lapset
Suomen Unicef
Plan International
Suomen World Vision
YK:n tasa-arvojärjestö UN Women
Fida
Kirkon Ulkomaanapu
Lääkärit ilman Rajoja

Ensisijaisesti järjestöissä toivotaan rahallista tukea, joka voidaan täsmällisesti kanavoida apua tarvitseville tai tiettyihin tarvikkeisiin. Järjestöjen vapaaehtoisrekistereihin voi ilmoittautua avunantajaksi tulevia tarpeita varten. Myös Loimaan paikallisiin avustusjärjestöihin voi olla suoraan yhteydessä.

Vapaaehtoiset kuljetukset ja ukrainalaisten tuominen Suomeen

Maahanmuuttovirasto Migri pyytää, että heille ilmoitetaan vapaaehtoisilla kuljetuksilla saapuvista ukrainalaisista.

Ilmoita Ukrainasta saapuvien kuljetuksista maahanmuuttovirasto Migrille ennakkoon

Keskusteluapua ja tukea

Älä jää yksin mieltä painavien ajatusten kanssa, jos muuttunut maailmantilanne herättää huolta ja pelkoa. Alla oleviin linkkeihin on koottu yhteystietoja, joista saa apua ja tukea.

Kriisipuhelin päivystää 24/7 numerossa 09 2525 0111

Ruotsinkielinen linja Kristelefon, päivystää numerossa 09 2525 0112
ma, ke klo 16.00-20.00 sekä ti, to, pe klo 9.00–13.00

Englannin ja arabiankielinen palvelu päivystää numerossa 09 2525 0113
ma, ti klo 11.00–15.00, ke klo 13.00–16.00 ja 17.00–21.00 sekä to 10.00–15.00

Tukinetistä tukea elämän eri kriisitilanteisiin kellon ympäri. www.tukinet.net

Turun sosiaalipäivystys tarjoaa kriisi- ja keskusteluapua ympäri vuorokauden p. 02 262 6003

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten ilmaiseen puhelimeen voi soittaa ma–pe kello 14–20 ja la–su kello 17–20 p. 116 111. Yhteyttä voi ottaa nimettömästi eikä puhelua nauhoiteta.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton chatissa voi jutella luottamuksellisesti ja nimettömästi vapaaehtoisen päivystäjän kanssa, ihan mistä tahansa aiheesta. Chat on auki jokaisena päivänä klo 17–20.

Lisätiedot: Nuortennetti-verkkosivusto, http://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin/

Matalan kynnyksen keskusteluapua on tarjolla joka päivä ja yö puhelimitse ja verkossa. Chat on suunnattu 12-29 -vuotiaille.

Sekasin-chat on avoinna ma–pe kello 9–24 ja viikonloppuisin kello 15–24 osoitteessa sekasin247.fi. Sekasin-Discord on auki 24 h osoitteessa discord.com/invite/sekasin

Palveleva puhelin p. 0400 22 11 80, joka ilta klo 18–24.

Palveleva chat www.kirkonkeskusteluapua.fi ma-pe klo 12–20.

Palveleva kirje tarjoaa keskusteluapua perinteisen postitse lähetettävän kirjeen muodossa. Jos haluat vastauksen, liitä mukaan nimi- ja osoitetietosi. Lähetä kirje osoitteella: Palveleva kirje, PL 210, 00131 Helsinki

Mielenterveystalo.fi: Sodan uhkaan liittyvän huolen ja epävarmuuden sietäminen
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/sodanuhka/Pages/default.aspx

Suomen Punainen Risti: Ukrainan kriisi voi järkyttää mieltä
https://www.punainenristi.fi/hae-apua-ja-tukea/henkinen-ensiapu/ukrainan-kriisi-voi-jarkyttaa-mielta/

Mitä voi tehdä, jos puheet sodasta huolestuttavat?
https://mieli.fi/uutiset/mita-voi-tehda-jos-puheet-sodasta-huolestuttavat/