Ilmoittautuminen

Tulevien ykkösluokkalaisten kouluun ilmoittautuminen

Kouluun ilmoittautuminen (perusopetuksen 1. luokalle) tapahtuu vuosittain tammikuun alkupuolella.

Päiväkotien esiopetusryhmissä jaetaan tuleville ykkösluokkalaisille kouluun ilmoittautumislomakkeet ohjeineen. Lomakkeet palautetaan täytettyinä päiväkotiin, josta ne toimitetaan koulutoimistoon. Mikäli lapsi ei ole osallistunut esiopetukseen, tulee huoltajan olla yhteydessä koulutoimistoon kouluun ilmoittautumisesta.

Tuleville ensimmäisen luokan oppilaille järjestetään tutustumispäivä keväisin erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

Lähikoulun määräytyminen

Lapsen lähikoulu (ensisijainen koulupaikka) määräytyy 1-6-luokilla lapsen osoitteen (väestörekisteriin merkityn virallisen asuinpaikan) perusteella, eli lähikoulu on maantieteellisesti lähin koulu. Lähikouluksi voidaan osoittaa muu kuin maantieteellisesti lähin koulu terveydellisestä, tai muusta erityisestä syystä lääkärinlausunnon perusteella.

Oppilaan esiopetuspaikka ei suoraan määrittele alakoulupaikkaa.

Lapsen lähikoulu määräytyy 7.-9. -luokilla alakoulun mukaisesti seuraavasti:

Puistokadun koulu:

  • Asemanseudun koulu
  • Kauhanojan koulu
  • Keskuskoulu
  • Kirkonkylän koulu

Hirvikosken yhtenäiskoulu:

  • Hirvikosken yhtenäiskoulu
  • Metsämaan koulu
  • Niinijoen koulu

Toissijainen koulupaikka

Huoltaja voi hakea koulupaikkaa peruskouluun ilmoittautumisen yhteydessä myös muusta kuin lähikoulusta (toissijainen koulupaikka). Huoltajalla on mahdollisuus hakea myös 6. luokalla yläluokkien osalta toissijaista koulupaikkaa.

Toissijaiseen kouluun otetulle oppilaalle ei järjestetä koulukuljetusta, eikä korvata kuljetuskustannuksia (oppilaalla ei ole kuljetusetuutta).

Sivistysvaliokunta tekee oppilaaksi oton yhteispäätökset sekä 1. että 7. luokan oppilaille. Yhtenäiskoulun osalta päätös tehdään vuosiluokille 1-9.

Loimaan kaupunkiin muuttavat uudet oppilaat

Loimaalle muuttavien oppilaiden koulupaikka määräytyy pääsääntöisesti tulevan asuinpaikan perusteella. Muuton ollessa ajankohtainen ota yhteyttä suoraan koulutoimistoon.