Jätehuolto

Loimaan kaupunki on mukana Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:ssä, joka ylläpitää Kirveskallion jäteasemaa.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n alueen kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii Forssan kaupungin jätelautakunta.

Jätelautakunnan tehtäviin kuuluu muun muassa:

  • jätemaksutaksan hyväksyminen
  • jätemaksun kohtuullistaminen
  • jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen
  • asumislietteen omatoimista käsittelyä koskevien ilmoitusten käsittely

Jätehuollon valvonta kuuluu Loimaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle (elinympäristölautakunnan lupajaosto).

Kierrätyspisteitä löytyy eri puolilta kaupunkia. Niitä ylläpitävät Rinki Oy, LHJ Oy ja Suomen keräystuote Oy.