Noin 38 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee Alastaron taajamassa, Alastaron teollisuustien, Haaroistentien, Loimaantien ja Vakkatien ympäristössä.

Asemakaavan pääasialliset tavoitteet

  • Lisätään valmiiseen infraan tukeutuvaa kaupungin omistamaa yritystonttitarjontaa.
  • Osoitetaan kaavoituksella tarpeelliset liikenneratkaisut ja poistetaan tarpeettomat varaukset.
  • Arvioidaan asuintonttireservin laajuuden tarve.
  • Päivitetään alueen rajaukset ja käyttötarkoitusmerkinnät vastaamaan arvioituja tarpeita.
  • Lisäksi kaava-aluetta päivitetään muiden ilmenevien tarpeellisten asioiden osalta.

Kaavan materiaalit täydentyvät alle kun kaavaprosessi etenee. Kaavan aikaisempia valmisteluasiakirjoja voi tiedustella kaavoittajalta tai kaavoitusassistentilta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa kirjallista palautetta koko kaavan laatimisprosessin ajan (aina ehdotusvaiheen nähtävillä olon päättymiseen asti).

Aloitusvaihe

OAS on nähtävillä 21.2.2024 alkaen ja palautetta pyydettiin 22.3.2024 mennessä.

Kuulutus
OAS