Hankkeet

Teollisuushanke 2019-2020 – robotiikkaa ja konenäköä  

Yrittäjä, oletko kiinnostunut robotiikan, automatisaation tai konenäön mahdollisuuksista kilpailukykysi kehittämisessä? Onko toimintanne ja tuotantotilojenne energiatehokkuuden edistäminen asialistalla?

Robotiikka, automatisaatio, konenäkö sekä energiatehokkuus -yhteistyöprojektit:

Yritykseen tehtävässä teknologiakartoituksessa Satakunnan ammattikorkeakoulun asiantuntijat ja opiskelijat jalkautuvat yrityksiin, kartoittavat yhdessä yrityksen edustajien kanssa potentiaalisen kehittämiskohteen ja toimittavat teknologiaselvityksen toimeksiantajalle.

Esimerkkejä kartoituksista: robotiikan/automatisaation sekä konenäön käyttöönottoon ja kustannustehokkuuteen liittyvät selvitykset ja demonstraatiot. Energiatehokkuuteen ja siihen liittyviin kustannussäästöihin liittyvät kehittämisehdotukset.

Koulutukset:

Johdatus robotiikkaan–opintojakso 14.-15.5.2020. Kohderyhmänä teollisuuden yritykset ja muut toimijat sekä aihealueesta kiinnostunut opetushenkilöstö ja aikuisopiskelijat Novidassa. Kurssin toteutus tapahtuu 100% verkkototeutuksena ja osallistua voi oman aikataulun mukaisesti.

Johdatus Robotiikkaan –opintojakso. Kohderyhmänä toisen asteen opiskelijat sekä erityisesti peruskoulujen ja lukion opetushenkilöstö.

Seminaarit:

Yhteistyörobotiikka –workshop syksyllä 2020

Piensarjaohjelmointikoulutus – yhteistyössä Pemamek –workshop

Hankkeen pääkumppanit alueella ovat Loimaan kaupungin yrityspalvelut sekä Loimaan kauppakamariosasto. Toiminta on osa EU-rahoitteista (Euroopan maaseudun kehittämisen maatatalousrahasto) HLS-Robo –hanketta.

Toteutusaika: 1.5.2019 – 31.12.2020 

Lisätietoja: Projektipäällikkö Mikko Lehtonen, mikko.lehtonen@samk.fi, puh. 050 569 4894.

Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen -verkostohankkeet 2019-2021 

Loimaa on yksi 56 seutukaupungista. Osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseksi seutukaupungit rakensivat neljä yhteistä hanketta. Kaksivuotisissa hankkeissa on mukana noin 40 seutukaupunkia ympäri Suomen. 

Loimaa on mukana SEUTU4: Seutukaupunkien yritysverkostot -hankkeessa sekä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän kumppanina SEUTU1: Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa -hankkeessa.  

Toteutusaika: 1.4.2019–31.8.2021. 

SEUTU1: Päätavoitteena on luoda ketterä ja tehokas etäopiskelupiste ja-konsepti korkeakouluopintoihin Loimaan ja Uudenkaupungin seutukunnille. Loimaalla tavoite konkretisoituu Hubi Loimaa-oppimis- ja yhteistyötilassa. Lisätetoja antaa yritysneuvoja Paula Avellán.

SEUTU4: Hankkeen avulla Loimaa luo mahdollisuuksia osallistua muun muassa meriteollisuuteen, puurakentamiseen, metallin alihankintaan, bio- ja kiertotalouteen sekä puurakentamiseen liittyvään toimintaan ja verkostoitumiseen. Hanke mahdollistaa esimerkiksi osallistumisen messuille ja oman yrityksen esille tuomisen alan palvelutuottajille. Lisätietoja yritysneuvoja Marianna Pajulalta.

Päättyneet hankkeet 

Kivijalka kuntoon 2016–2018