Hankkeet

Teollisuushanke 2019-2021 – robotiikkaa ja konenäköä  

Yrittäjä, oletko kiinnostunut robotiikan, automatisaation tai konenäön mahdollisuuksista kilpailukykysi kehittämisessä? Onko toimintanne ja tuotantotilojenne energiatehokkuuden edistäminen asialistalla?

HLS-Robo -hankkeen verkkosivut

Robotiikka, automatisaatio, konenäkö sekä energiatehokkuus -yhteistyöprojektit:

Yritykseen tehtävässä teknologiakartoituksessa Satakunnan ammattikorkeakoulun asiantuntijat ja opiskelijat jalkautuvat yrityksiin, kartoittavat yhdessä yrityksen edustajien kanssa potentiaalisen kehittämiskohteen ja toimittavat teknologiaselvityksen toimeksiantajalle.

Esimerkkejä kartoituksista: robotiikan/automatisaation sekä konenäön käyttöönottoon ja kustannustehokkuuteen liittyvät selvitykset ja demonstraatiot. Energiatehokkuuteen ja siihen liittyviin kustannussäästöihin liittyvät kehittämisehdotukset.

Koulutukset:

Robotiikka –kurssi toisen asteen opiskelijoille syksyllä 2021.

Johdatus robotiikkaan–opintojakso toukokuussa 2020. Kohderyhmänä oli teollisuuden yritykset ja muut toimijat sekä aihealueesta kiinnostunut opetushenkilöstö ja aikuisopiskelijat Novidassa. Kurssin toteutus tapahtui 100% verkkototeutuksena ja siihen pystyi osallistumaan oman aikataulun mukaisesti.

Seminaarit:

ROBO-AI -viikko 22.-25.11.2021 Porissa.

Yhteistyörobotiikka –webinaari 8.9.2020

Piensarjaohjelmointikoulutus – yhteistyössä Pemamek –workshop 2020

Hankkeen pääkumppanit alueella ovat Loimaan kaupungin yrityspalvelut sekä Loimaan kauppakamariosasto. Toiminta on osa EU-rahoitteista (Euroopan maaseudun kehittämisen maatatalousrahasto) HLS-Robo –hanketta.

Toteutusaika: 1.5.2019 – 31.12.2021 

Lisätietoja: Projektipäällikkö Mikko Lehtonen, mikko.lehtonen@samk.fi, puh. 050 569 4894.Hiilineutraalit ratkaisut Varsinais-Suomessa 2020-2022

Loimaa on hankekumppanina mukana varsinaissuomalaisten kehitysyhtiöiden ja kuntien yhteishankkeessa, jossa päätavoitteena on edistää teollisten alihankintayritysten ja teollisuuden palveluyritysten yritystoimintaa, parantaa yritysten kilpailukykyä sekä aktivoida yritysten kehittämistoimintaa. Hankkeen teemana on hiilineutraalius ja kestävä kehitys.

Hankkeen tavoitteena on myös ylläpitää vuoropuhelua kohderyhmäyritysten kanssa, selvittää yritysten kehittämistarpeita sekä ennakoida tulevaisuuden kehittämistarpeita. Hankkeessa tehdään kunta- ja toimialarajat ylittävää yhteistyötä, kannustetaan yrityksiä verkostoitumaan keskenään ja järjestetään innostavia ajankohtaistilaisuuksia.

Toteutusaika: 1.8.2020 – 31.8.2022

Hankekumppanit:
Hanketoimintaa hallinnoi Yrityssalo.
Hankkeessa osatoteuttajina ovat Kemiönsaaren kunta (Turunmaan seutukunta) ja Ukipolis Oy (Vakka-Suomi ja osa Loimaan seutua).
Hankkeen kumppaneita ovat Paraisten kaupunki, Loimaan kaupunki, Pöytyän kunta sekä Ukipoliksen toiminnassa mukana olevat Vakka-Suomen kunnat.

Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (Varsinais-Suomen ELY-keskus) .

Lisätietoja: projektipäällikkö Katariina Torvinen, katariina.torvinen@ukipolis.fi, puh. 040 513 6892PELME – Pelloilta metsien kautta merelle 2020-2022

Pelme-hanke kehittää matkailu- ja palvelualojen yrityksiä Loimaalla, Pöytyällä ja Vakka-Suomessa. Tavoitteena on aktivoida yrityksiä kehittämistoimiin työpajoilla, infotilaisuuksilla ja tiedottamisella. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia.

Hankkeessa hyödynnetään mahdollisimman paljon uusia kanavia. Toimenpiteet perustuvat yrityskyselyissä esille tulleisiin tarpeisiin sekä muutostrendeihin. Näitä ovat mm. digitalisaatio, tuotteistaminen, vastuullisuus, varautuminen, markkinointi, myynti, teemamatkailu ja yritysten yhteistyö.

Toteutusaika: 1.4.2020 – 31.12.2022

Hankekumppanit: 
Hanketta hallinnoi Ukipolis Oy, hankepartnereina Loimaan kaupunki ja Pöytyän kunta. Hanke tekee aktiivista yhteistyötä käynnissä olevien matkailu- ja palveluelinkeinojen kehittämiseen liittyvien hankkeiden ja toimialan organisaatioiden kanssa.

Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 80 % (Varsinais-Suomen Ely-keskus) ja hankkeen toimialueen kunnat 20 %.

Lisätietoja: projektipäällikkö Juhana Aalto,
juhana.aalto@ukipolis.fi, puh. 044 773 2210


Kuntien yritysneuvonta ilmastotoimien tukena 2021 – 2022

Valonian vetämässä hankkeessa kehitetään Naantalin, Raision, Maskun, Liedon, Loimaan ja Someron yritysneuvonnan ilmasto-osaamista ja kannustetaan kuntien yrityksiä vähähiilisyyteen. Koulutusten kautta edistetään kuntien ja yritysten välistä vuoropuhelua ja tiedonjakoa liittyen yritysten päästövähennyskeinoihin ja kestävään liiketoimintaan sekä kannustetaan yhteisiin ilmastotoimiin.

Hanke koostuu kolmesta osasta:

  • Kuntien yrityspalveluista ja elinkeinotoiminnan kehittämisestä vastaavien henkilöiden osaamisen kehittäminen vähähiilisen, kestävän ja kiertotaloutta edistävän elinkeinotoiminnan tukemiseksi
  • Yrityskoulutukset erityisesti pk-sektorin yrityksille liittyen toiminnan päästöjen vähentämiseen sekä kestäviin liiketoimintamalleihin
  • Kuntavaltuutetuille suunnattu koulutus vähähiilistä liiketoimintaa, kiertotaloutta ja kestävää siirtymää edistävästä päätöksenteosta

Toteutusaika: 1.5.2021–30.11.2022.

Hankekumppanit: 
Hanketta hallinnoi Valonia, hankepartnereina Turun AMK ja Varsinais-Suomen yrittäjät.

Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö.

Lisätietoja: projektiasiantuntija Anna von Zweygbergk,
anna.zweygbergk@valonia.fi, puh. 040 182 1117


Päättyneet hankkeet 

Kivijalka kuntoon 2016-2018 

Elämysmatkailulla menestykseen 1.3.-30.11.2020

Elämysmatkailulla menestykseen -hankkeella selvitettiin elämys-, luonto-, ruoka- ja vapaa-aikamatkailun potentiaalia Loimaan seudulla sekä matkailun kehittämisen tarpeita. Hankekumppaneina Pöytyän kunta (hallinnoija) ja Loimaan kaupunki. Hanketta rahoitti Leader-Jokivarsikumppanit.


Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen -verkostohankkeet 1.4.2019–31.8.2021

Loimaa oli mukana SEUTU4: Seutukaupunkien yritysverkostot -hankkeessa sekä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän kumppanina SEUTU1: Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa -hankkeessa.  

SEUTU1:n päätavoitteena oli luoda etäopiskelupiste ja-konsepti korkeakouluopintoihin Loimaan ja Uudenkaupungin seutukunnille. Loimaalla tavoite konkretisoitui Hubi Loimaa-oppimis- ja yhteistyötilassa. SEUTU4:n avulla loimaalaisille yrityksille luotiin mahdollisuuksia osallistua muun muassa meriteollisuuteen, puurakentamiseen, metallin alihankintaan, matkailuun sekä bio- ja kiertotalouteen liittyvään toimintaan ja verkostoitumiseen. Hanke mahdollisti esimerkiksi osallistumisen messuille ja oman yrityksen esille tuomisen alan palvelutuottajille.

Seutukaupunkiosaajat – seutukaupunkien elinvoimaa rakentamassa -julkaisu, joulukuu 2020

Seutukaupungit Näin meillä – Matkailuyritysten parhaita käytäntöjä -julkaisu, maaliskuu 2021

Seutukaupunkiosaajat 2019 – 2021 -julkaisu, kesäkuu 2021