Hankkeet

Teollisuushanke 2019-2021 – robotiikkaa ja konenäköä  

Yrittäjä, oletko kiinnostunut robotiikan, automatisaation tai konenäön mahdollisuuksista kilpailukykysi kehittämisessä? Onko toimintanne ja tuotantotilojenne energiatehokkuuden edistäminen asialistalla?

Robotiikka, automatisaatio, konenäkö sekä energiatehokkuus -yhteistyöprojektit:

Yritykseen tehtävässä teknologiakartoituksessa Satakunnan ammattikorkeakoulun asiantuntijat ja opiskelijat jalkautuvat yrityksiin, kartoittavat yhdessä yrityksen edustajien kanssa potentiaalisen kehittämiskohteen ja toimittavat teknologiaselvityksen toimeksiantajalle.

Esimerkkejä kartoituksista: robotiikan/automatisaation sekä konenäön käyttöönottoon ja kustannustehokkuuteen liittyvät selvitykset ja demonstraatiot. Energiatehokkuuteen ja siihen liittyviin kustannussäästöihin liittyvät kehittämisehdotukset.

Koulutukset:

Johdatus robotiikkaan–opintojakso 14.-15.5.2020. Kohderyhmänä teollisuuden yritykset ja muut toimijat sekä aihealueesta kiinnostunut opetushenkilöstö ja aikuisopiskelijat Novidassa. Kurssin toteutus tapahtui 100% verkkototeutuksena ja siihen pystyi osallistumaan oman aikataulun mukaisesti.

Johdatus Robotiikkaan –opintojakso. Kohderyhmänä toisen asteen opiskelijat sekä erityisesti peruskoulujen ja lukion opetushenkilöstö.

Seminaarit:

Yhteistyörobotiikka –webinaari ti 8.9. klo 9

Piensarjaohjelmointikoulutus – yhteistyössä Pemamek –workshop

Hankkeen pääkumppanit alueella ovat Loimaan kaupungin yrityspalvelut sekä Loimaan kauppakamariosasto. Toiminta on osa EU-rahoitteista (Euroopan maaseudun kehittämisen maatatalousrahasto) HLS-Robo –hanketta.

Toteutusaika: 1.5.2019 – 31.12.2021 

Lisätietoja: Projektipäällikkö Mikko Lehtonen, mikko.lehtonen@samk.fi, puh. 050 569 4894.Elämysmatkailulla menestykseen

Elämysmatkailulla menestykseen -hankkeella selvitetään elämys-, luonto-, ruoka- ja vapaa-aikamatkailun potentiaalia Loimaan seudulla sekä matkailun kehittämisen tarpeet.

Hankkeessa tehdään pieniä ja ketteriä kokeiluja, joiden avulla jo alueella toimivat yritykset, järjestöt ja yhdistykset voivat lähteä testaamaan, verkostoitumaan ja ideoimaan uudenlaisia palveluita ja tuotteita aiheeseen liittyen. Näiden kokeilujen avulla saamme myös uudet palvelu-, tuote- ja yritysideat esille.

Pöytyän ja Loimaan alueella on n. 220 Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) määrittelemää matkailun ydinklusterin yritystä/toimijaa. Laajan klusterin yrityksiä/toimijoita on enemmän ja matkailun ekosysteemin yritysten/toimijoiden määrä on vielä suurempi.

Moni matkailussa mukana oleva ei välttämättä tiedosta olevansa yhteydessä matkailuun. Esimerkiksi jos Sarka-museoon tuleva matkailija käy samalla ostoksilla loimaalaisessa kaupassa, niin kauppa on mukana matkailussa. Tämä on ekosysteemi.

Onko sinulla ideoita/ajatuksia/näkemyksiä, mitä kannattaisi tehdä/kehittää/parantaa Pöytyä-Loimaan matkailun kehittämiseksi? Jos on, niin kerro se hankkeen elämys- ja palveluagentti Pertti Pullille.

Hankekumppaneina ovat Pöytyän kunta (hallinnoija) ja Loimaan kaupunki. Hanketta rahoittaa Leader-Jokivarsikumppanit.

Toteutusaika: 1.3 – 30.11.2020

Lisätietoja: Elämys- ja palveluagentti Pertti Pulli, pertti.pulli@poytya.fi, puh. 040 672 2972Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen -verkostohankkeet 2019-2021 

Loimaa on yksi 56 seutukaupungista. Osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseksi seutukaupungit rakensivat neljä yhteistä hanketta. Kaksivuotisissa hankkeissa on mukana noin 40 seutukaupunkia ympäri Suomen. 

Loimaa on mukana SEUTU4: Seutukaupunkien yritysverkostot -hankkeessa sekä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän kumppanina SEUTU1: Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa -hankkeessa.  

Toteutusaika: 1.4.2019–31.8.2021. 

SEUTU1: Päätavoitteena on luoda ketterä ja tehokas etäopiskelupiste ja-konsepti korkeakouluopintoihin Loimaan ja Uudenkaupungin seutukunnille. Loimaalla tavoite konkretisoituu Hubi Loimaa-oppimis- ja yhteistyötilassa. Lisätetoja antaa yritysneuvoja Paula Avellán.

SEUTU4: Hankkeen avulla Loimaa luo mahdollisuuksia osallistua muun muassa meriteollisuuteen, puurakentamiseen, metallin alihankintaan, bio- ja kiertotalouteen sekä puurakentamiseen liittyvään toimintaan ja verkostoitumiseen. Hanke mahdollistaa esimerkiksi osallistumisen messuille ja oman yrityksen esille tuomisen alan palvelutuottajille. Lisätietoja yritysneuvoja Marianna Pajulalta.Hiilineutraalit ratkaisut Varsinais-Suomessa 2020-2022

Loimaa on hankekumppanina mukana varsinaissuomalaisten kehtiysyhtiöiden ja kuntien yhteishankkeessa, jossa päätavoitteena on edistää teollisten alihankintayritysten ja teollisuuden palveluyritysten yritystoimintaa, parantaa yritysten kilpailukykyä sekä aktivoida yritysten kehittämistoimintaa. Hankkeen teemana on hiilineutraalius ja kestävä kehitys.

Hankkeen tavoitteena on myös ylläpitää vuoropuhelua kohderyhmäyritysten kanssa, selvittää yritysten kehittämistarpeita sekä ennakoida tulevaisuuden kehittämistarpeita. Hankkeessa tehdään kunta- ja toimialarajat ylittävää yhteistyötä, kannustetaan yrityksiä verkostoitumaan keskenään ja järjestetään innostavia ajankohtaistilaisuuksia.

Toteutusaika: 1.8.2020 – 28.2.2022

Hankekumppanit:
Hanketoimintaa koordinoi Yrityssalo.
Hankkeessa osatoteuttajina ovat Kemiönsaaren kunta (Turunmaan seutukunta) ja Ukipolis Oy (Vakka-Suomi ja osa Loimaan seutua).
Hankkeen kumppaneita ovat Paraisten kaupunki, Loimaan kaupunki, Pöytyän kunta sekä Ukipoliksen toiminnassa mukanaolevat Vakka-Suomen kunnat.

Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (Varsinais-Suomen ELY-keskus) .

Lisätietoja: projektipäällikkö Katariina Torvinen, katariina.torvinen@ukipolis.fi, puh. 040 513 6892

Päättyneet hankkeet 

Kivijalka kuntoon 2016–2018