Etsivä nuorisotyö

Loimaa - Koski - Marttila - Oripää

Haastavista elämäntilanteista ja hankalista ajanjaksoista ei aina selviä omin neuvoin. Onneksi ei tarvitsekaan, sillä saatavilla on apua, tukea, ohjausta ja neuvontaa.

Etsivä nuorisotyö pyrkii tavoittamaan Loimaan seutukunnalla asuvat 15-28 –vuotiaat nuoret, jotka ovat joko koulutuksen tai työelämän ulkopuolella tai ovat vaarassa jäädä niiden ulkopuolelle. Huomion kohteena ovat erityisesti peruskoulun jälkeen ilman opiskelupaikkaa olevat/jääneet nuoret sekä nuoret, jotka ovat keskeyttäneet tai ovat keskeyttämässä toisen asteen opinnot.

Etsivän nuorisotyöntekijän palvelut ovat maksuttomia, vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Palvelu on henkilökohtaista.

Etsivien kesäpuuhat 2022