Nuorisotyö koulussa

Nuorisotyö jalkautuu myös kouluille. Alakoululaisille on tarjolla harrastuksiin ohjaus, elävä kirjasto ja selviytymispelit, ja kesällä leirit Loimaan Kalikassa Pyhäjärven rannalla.

Yläkoululaisille ryhmäytyspäivät ja nuorisoparlamentti.
Toisella asteella etsivät nuorisotyöntekijät jalkautuvat oppilaitoksiin kerran kuukaudessa.

Tammikuussa 2021 alkoi vuoden kestävä koulunuorisotyön hanke ja kaikilla yläkouluilla on paikalla koulunuorisotyöntekijä Mirka Lähteenmäki. Mirkan tavoittaa kouluilta ja numerosta 050 467 4434 sekä Facebookista ja Instasta.

Harrastuksiin ohjaus
5-luokkalaisille järjestetään harrastuskysely, jonka perusteella nuoret pyritään saattamaan haluamansa harrastuksen pariin.

Elävä kirjasto
Elävä kirjasto toimii kuten tavallinenkin kirjasto, paitsi että paperisten kirjojen sijaan Elävästä kirjastosta lainataan oikeita ihmisiä keskustelua varten. Elävän kirjaston kirjat edustavat erilaisia vähemmistöjä ja muita ryhmiä, jotka kohtaavat syrjintää, ennakkoluuloja, stereotypioita ja rasismia.
Elävä kirjasto järjestetään alakouluikäisille.

Selviytymispelit
Selviytymispelit järjestetään 6-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen iltakouluna. Ennaltaehkäisevä päihdekasvatus toteutetaan erilaisilla rasteilla, joihin nuoret ja huoltajat yhdessä osallistuvat 8-10 hengen ryhminä.

Ryhmäytyspäivät 7-luokkalaisille
Ryhmäytyminen alkaa siitä, kun ryhmän jäsenet oppivat tuntemaan toisensa mahdollisimman hyvin. Toisten nimien tunteminen ei kuitenkaan riitä; ryhmäytyminen vie aikaa ja tähtää luottamuksellisen ilmapiirin ja todellisen yhteistoiminnan aikaansaamiseen. Nuoret oppivat tuntemaan toisensa, oppivat luottamaan toisiinsa ja viihtyvät yhdessä.

Nuorisoparlamentti
Nuorisoparlamentin tavoitteena on kuulla nuoria oman kotiseudun palveluiden ja elinympäristöjen kehittämiseksi. Nuorisoparlamentti järjestetään joka 3.vuosi.

Iltakoulu 9-luokkalaisille ja huoltajille
Iltakoulun tavoitteena on antaa valmiuksia jatko-opintoihin ja vahvistaa dialogia nuorten ja huoltajien välillä.

Kohtaamisia toisella asteella
Etsivät nuorisotyöntekijät jalkautuvat toiselle asteelle kerran kuukaudessa.
Toiselle asteelle tarvitaan tukea ja ohjausta myös nuorisotyön puolelta, sillä nuorella on erityisiä tarpeita juuri tuossa kehitysvaiheessa. Kun nuorisotyön osaaminen jalkautetaan Novidaan, tällöin varsinaista opiskelijahuollollista resurssia voitaisiin käyttää tehokkaammin vaikeampien ja monimutkaisempien asioiden ja ongelmien käsittelyyn. Tavoitteena on toimia ehkäisevästi matalan kynnyksen neuvonnan ja ohjauksen avulla keskeyttämisiin ja eroamisiin.