Musiikin perus- ja syventävissä opinnoissa seurataan opetussuunnitelmaa. Perusopinnoissa opitaan oman soittimen, ilmaisun ja hahmottamisen perustaidot. Opiskelu sisältää soitto- tai laulutuntien lisäksi mm. yhteismusisointia ja musiikin perusteita. Opinnot suoritettuaan oppilas saa todistuksen ja voi edetä syventäviin opintoihin.

Syventävissä opinnoissa laajennetaan tai syvennetään osaamista oppilasta eniten kiinnostavista musiikin alueista.

Osaamista opintojen eri vaiheissa voi osoittaa monipuolisesti eri tilanteissa ja monenlaisissa tilaisuuksissa. Olennaista opiskelussa ovat käytännölliset musiikilliset valmiudet, ei koesuoritukset.

Vankan soitto- ja laulutaidon lisäksi opiskelija saa vahvat esiintymisvalmiudet sekä taidon musisoida yhdessä toisten kanssa. Sekä lisäksi taitoja kuunnellen hahmottaa musiikkia, kirjoittaa ja luoda musiikkia itse.

Musiikillisten taitojen lisäksi musiikkiopinnoissa kehittyvät oppimaan oppimisen taidot, pitkäjännitteisyys ja valmiudet toimia yhdessä toisten kanssa.

Piano, nuotteja, soittajien kädet