Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:

  • Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet
  • Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • Lautakuntien ja valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:

  • Kaupunginjohtaja
  • Kaupunginhallituksen esittelijä
  • Lautakuntien ja valiokuntien esittelijät

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä luottamushenkilön tai viranhaltijan johtotehtävistä, sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Lisäksi ilmoitus tehdään merkittävästä varallisuudesta ja muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa. Suomen Kuntaliitto on julkaissut ohjeistuksen sidonnaisuusilmoituksista ja rekisteristä.

Loimaan kaupungin kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaiset sidonnaisuusilmoitukset löydät oheisesta linkistä.