Osallistuva budjetointi 2024

Valtuusto on hyväksyessään talousarvion vuodelle 2024 hyväksynyt 20 000 euron määrärahan käytettäväksi osallistuvaan budjetointiin, teemana loimaalaiset +65-vuotiaat seniorit sekä ikäihmisten hyvinvoinnin tukeminen. Kaupungin strategiassa tavoitteena on ihmisten hyvinvointiin panostaminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen kaikissa ikäryhmissä sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen.

Edelliset osallistuvan budjetoinnin hankkeet ovat kohdistuneet Juvan frisbeegolfrataan, nuorison toiveesta skeittiramppeihin sekä eri toteutuksin Loimaan alueen kylien asumisviihtyvyyden lisäämiseksi.

Ensimmäinen kierros, jossa haettiin ideoita, oli avoinna ajalla 10.3. – 31.3.2024. Saapuneista ideoista valitaan toteuttamiskelpoiset ja niistä tehdään uusi kysely asukkaille.

Aikataulu

 • 2/2024 suunnittelu
 • 3/2024 esitys kaupunginhallitukselle
 • 3/2024 ideointi
 • 4/2024 ideoiden läpikäyminen viranhaltijoiden kesken
 • 4/2024 äänestys
 • 4/2024 äänestystulos selvillä
 • 10/2024 hankkeen raportointi

Asukkaat mukaan ideointiin

Talous ja demokratia yhdistyvät osallistuvassa budjetoinnissa, jossa asukkaat otetaan mukaan päättämään, mihin taloudellisia resursseja käytetään. Summaa ei jaeta avustusten tapaan, vaan kaikki asukkaat voivat ehdottaa ja valituista ehdotuksista äänestää, mihin varattu 20.000 euroa käytetään.

Ehtona osallistuvassa budjetoinnissa ehdotettavan idean on oltava uusi, eikä sen kaltainen toteutus ole saanut määrärahaa aiempina vuosina. Määrärahan 20.000 euroa puitteissa voidaan toteuttaa yksi tai useampi idea äänestystuloksen mukaisesti.

 • Käyttökohteen tulee olla sellainen, että se voidaan (pääsääntöisesti) toteuttaa vuoden 2024 aikana. Ideat voivat liittyä esimerkiksi tapahtumiin, lähiympäristön turvallisuuden parantamiseen, vapaa-ajan mahdollisuuksiin tai vaikkapa yhteisöllisyyden ja viihtyisyyden lisäämiseen. Investoinnit eivät kuulu osallistuvaan budjetointiin.
 • Idean toteutus on kustannusten osalta kertaluonteinen, eikä sen toteuttamisesta tule aiheutua merkittäviä toistuvia henkilöstömenoja tai muita käyttötalousmenoja kaupungille seuraaville vuosille.
 • Idean toteuttajana voi toimia idean ehdottaja tai kaupunki, jos ehdottaja on yksityishenkilö tai yksityishenkilöistä muodostettu rekisteröimätön ryhmä ja ehdottaja haluaa toteuttaa idean, voidaan määräraha maksaa vasta jälkeenpäin kuitteja vastaan.
 • Idean voi tarvittaessa yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi samankaltaisen idean tai ideoiden kanssa ennen kuin se etenee äänestykseen.
 • Kaupungin asiantuntijoista muodostettu raati arvioi ehdotukset ja ottaa tarvittaessa yhteyttä ehdottajan idean sisältöön ja toteutukseen liittyen. Valituista ehdotuksista tullaan järjestämään äänestys.
 • Lähtökohtana on, että määrärahan saa se idea, joka on saanut eniten ääniä ja sen lisäksi järjestyksessä niin monta ideaa kuin määrärahalla on mahdollista toteuttaa.
 • Vanhus- ja vammaisneuvosto tekee esityksen määrärahan saajasta/saajista äänestystulokseen pohjaten ja talousjohtaja tekee muodollisen päätöksen.