Osallistuva budjetointi 2023

Hyväksyessään talousarvion vuodelle 2023 valtuusto on hyväksynyt myös 10 000 euron määrärahan käytettäväksi osallistuvaan budjetointiin. Talous ja demokratia yhdistyvät osallistuvassa budjetoinnissa, jossa asukkaat otetaan mukaan päättämään, mihin taloudellisia resursseja käytetään. Summaa ei jaeta avustusten tapaan, vaan kuntalaiset saavat päättää, mihin raha käytetään. Osallistuvaa budjetointia ohjaa kaupungin strategia, jossa yhtenä kärkihankkeena on houkuttelevat asuinympäristöt.

Kaksi edellistä osallistuvan budjetoinnin hanketta on kohdistunut kaupungin keskustaan, tänä vuonna asumisen teemavuoden innoittamana 10 000 euron määräraha kohdistetaan Loimaan alueen kylien asumisviihtyvyyden lisäämiseksi.

Asukkaat ideointiin

Asukkailta toivottiin ideoita, miten tai mihin 10.000 euroa tulisi käyttää. Ideat voivat liittyä esim. lähiympäristön turvallisuuden parantamiseen, vapaa-ajan mahdollisuuksien tai vaikkapa yhteisöllisyyden ja viihtyisyyden lisäämiseen. Ideoita voivat esittää kaikki loimaalaiset ja toivotaankin, että ideat olivat toisinnettavissa eli kaikki kylät pystyisivät hyötymään ideasta.

Käyttökohteen tulee olla sellainen, että se voidaan toteuttaa vuoden 2023 aikana. Hanke ei siis voi olla sellainen, mikä vaatii laajalti suunnitelmien laatimista, maansiirtotöitä, raskaita lupamenettelyitä tai sen ylläpitäminen jatkossa vaatii kovasti resursseja, kuten esim. liikennepuisto, kiipeilyseinä, skeittirata, frisbeegolfrata, yms.

Toteutusvaiheet

Tiedotustilaisuudet

Asukkaiden Loimaa -hanke järjesti asukkaille tiedotustilaisuuksia Loimaan kirjastoissa seuraavasti:

  • 27.3. Mellilässä
  • 29.3. pääkirjastossa Loimaalla
  • 3.4. Alastarolla
  • 4.4. Hirvikoskella

Asukkailta kerättiin ideoita kyselyn avulla. Kysely toteutettiin sekä sähköisenä että kirjastojen kautta saatavilla lomakkeilla.

Käsittely ja päätös

Kysely oli avoinna 27.3. – 9.4.2023 ja ideoita saatiin yhteensä 38 kpl.

Kyselyn jälkeen työryhmä käsitteli saadut ideat läpi, arvioi niiden toteutettavuuden sekä kustannusvaikutukset. Hyvistä ja mielenkiintoisista ideoista huolimatta työryhmä päätyi ratkaisuun, että Loimaan alueen kylillä jaetaan 1000 euroa per kylä käyttötarkoitussuunnitelman perusteella. Käyttötarkoitussuunnitelmat on toimitettava kaupungille 30.6.2023 mennessä. Asiasta lähetetään tiedote kyliin ja Asukkaiden Loimaa -hankkeen vetäjä Eija Martti vastaanottaa suunnitelmat ja vastaa hankkeen loppuvaiheista.

Toteutusaika on lokakuun loppuun mennessä. Loppuraportti toteutuneesta hankinnasta tehdään marraskuun aikana.

Hankkeet

Tutustu toteutuneisiin hankkeisiin.