Kunnallinen vammaisneuvosto on vammaisyhdistysten, viranomaisten ja päätöksentekijöiden yhteistyöfoorumi. Vammaisneuvoston tehtävänä on vaikuttaa kunnalliseen suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan kaikilla hallinnonaloilla. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja. Tavoitteena on, että vammaisten henkilöiden oikeudet toteutuvat.

Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Tavoitteena on vammaisnäkökulman huomiointi päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä.

Vammaisneuvosto osallistuu kaikkien hallinnonalojen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Hyvin toimiva yhteistyö kunnan ja vammaisneuvoston välillä hyödyttää molempia osapuolia. On tärkeää, että vammaisneuvostossa on edustettuna tai tarvittaessa kutsuttuna eri hallinnonalojen edustajia. Näin vammaisneuvoston asiantuntemus saadaan kanavoitua kaiken kunnassa tehtävän vammaisia ihmisiä koskevan päätöksenteon tueksi.

Hyvässä yhteistyössä tieto kulkee saumattomasti molempiin suuntiin: Vammaisneuvosto tuo itse aktiivisesti esiin havaitsemiaan epäkohtia. Kunnan toimielimet taas osaavat hyödyntää neuvoston asiantuntemusta.

Loimaan kaupungin vammaisneuvosto 2021-2024

Puheenjohtaja Oili Saarikko, puh. 050 548 8317, Loimaan seudun Omaishoitajat ja Läheiset
Varapuheenjohtaja Eeva Anttila, puh. 0440 860 426, Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys
Jäsen Kerttu Dahlström, puh. 040 503 3430, Varsinais-Suomen Näkövammaiset, Loimaan alaosasto
Jäsen Sirkka Lindell, Loimaan Seudun Huonokuuloisten yhdistys
Jäsen Aatos Julku, puh. 050 358 4235, Turun Seudun Hengitysyhdistys, Loimaan Silmu
Jäsen Marja-Liisa Järvinen, puh. 0500 516 672, Loimaan Seudun Mielenterveysyhdistys Savikki
Jäsen Eila Nummila, puh. 050 386 1478, Loimaan Neurokerho
Sihteeri Outi Friberg