Nuohous ja palotarkastus

Nuohous

Pelastuslain mukaan vastuu kiinteistön nuohouksesta on kiinteistön omistajalla. Kiinteistön omistaja saa valita vapaasti nuohoojan. Pelastuslain mukaan nuohoojalta vaaditaan nuohoojan ammattitutkinto tai 2019 alkaen talotekniikan ammattitutkinto, jossa on suoritettuna nuohouksen osaamisala.

Nuohouksen määrävälit : vakituisessa asuinkäytössä olevan rakennuksen tulisijat ja hormit on nuohottava vähintään vuoden välein ja vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.

Lähialueesi OMAnuohoojat – Nuohoojat.fi

Palotarkastus

Palotarkastukset ovat osa onnettomuuksien ehkäisyä. Palotarkastuksen tarkoitus on ehkäistä kohteen ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle aiheutuvia vaaroja. Palotarkastuksia suoritetaan aina määrävälein kohteen koosta ja toiminnasta riippuen. Palotarkastuksia suoritetaan kiinteistöjen lisäksi myös erilaisiin tapahtumiin.

Omatoiminen palotarkastus ei perustu pelastuslakiin, mutta suositellaan tehtäväksi. Jokainen voi omatoimisesti suorittaa tarkastuksen kotonaan tai esimerkiksi työpaikallaan ja auttaa havaitsemaan turvallisuuteen liittyviä puutteita. Tukena voidaan käyttää omatoimisen palotarkastuksen lomaketta.

Lisätietoa palotarkastuksesta saa Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen sivuilta