Maatalouden varautuminen

Nykyaikaista maatilaa vaanivat erilaiset häiriöt luonnonolojen tai muiden poikkeusolojen vuoksi. Ukkonen tai sähkölaite voi sytyttää tulipalon. Myrskyt aiheuttavat sähkökatkoja. Tällöin automaatiot tai muutkaan toiminnot eivät toimi ilman varavoimaa. Tietoliikenteen katkot aiheuttavat esim. kotieläintiloilla suurta huolta. Puhumattakaan laajemmista maailmanlaajuisista kriisitilanteista. 

Maatilalla on hyvä miettiä kriisivalmiutta etukäteen. Aina parempi, jos tilalla on tehty kriisisuunnitelma. Suunnitelmaa tehdessä mietitään varautumistarpeita erilaisia poikkeusoloja varten. Suunnitelmaan kirjataan myös kriisin aikaisia toimintamalleja ja yhteystietoja. Ohessa muutama linkki, joista löytyy hyödyllistä tietoa. Löytyy myös mallipohjia esim. varautumissuunnitelmaan.