Puistometsän päiväkoti

Tervetuloa Puistometsän päiväkotiin! Olemme aloittaneet toiminnan 2.1.2018. Päiväkotimme on rakennettu sisätiloissa Teijo-taloilla ja asennettu nykysijainnilleen syksyllä 2017.

Toiminnassa lasten kanssa meille tärkeää ovat vuorovaikutus, aktiivinen läsnäolo ja kuunteleminen sekä lasten ja perheiden osallisuus. Kiinnitämme erityistä huomiota arjen kiireettömyyteen.

Tavoitteenamme on luoda yhdessä ilmapiiri, jossa kaikkien on hyvä olla. Kasvatusilmapiirimme on lapsen positiivisesti huomioivaa – kasvattaja on läsnä oleva, kuunteleva, kannustava, välittävä, turvallinen ja luotettava.

Monipuolinen, suunnitelmallinen ja lasten tarpeet huomioiva toiminta on tärkeä osa arkeamme. Toimintamme perusteina ovat, kuten kaikissa yksiköissä, valtakunnallisten suunnitelmien rinnalla Loimaan kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat, toimintamme teemat löytyvät lasten mielenkiinnon kohteista.

Hyödynnämme toiminnassamme päiväkodin tilojen lisäksi lähellä olevia metsiä sekä liikuntapaikkoja – meiltä on lyhyt matka myös esimerkiksi kirjastoon.

Olemme mukana ”Liikkuvassa varhaiskasvatuksessa”. Toiminnassa huomioimme viikoittain tasapuolisesti liikunnan lisäksi muutkin lapsen kehityksen osa-alueet.

” Puistometsän päiväkodin toiminnassa keskeistä on ilo. Ilo siitä, että saa olla lapsi, josta aikuiset huolehtivat. Ilo siitä, että saa olla aikuinen ja tehdä maailman tärkeintä työtä lasten parissa. Ilo kavereista ja yhdessä tekemisestä. Uteliaisuus kaikkea meitä ympäröivää kohtaan, tutkimisen ja oivaltamisen ilo. Sellainen oppimisen ilo, jossa jokainen voi sanoa toiselle: ”Ei se haittaa, vaikka et vielä osaa.” Minä uskon, että sinä opit tämän ihan pian. Minä uskon sinuun.”

(Ote Puistometsän avajaispuheesta, Heikki Vainio, sivistysvaliokunnan pj)