Strategia 2022

Strategia on kunnan tiekartta tulevaisuuteen. Se kertoo millaisen kaupungin haluamme tulevaisuudessa. Strategia perustuu valtuuston päättämille kaupungin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteille. Strategialla ohjataan muita toiminta- ja palvelustrategioita, suunnittelua ja päätöksentekoa.

Nykyinen kaupunkistrategia hyväksyttiin 2019 alussa. Uusi valtuusto on aloittanut toimintansa syksyllä 2021 ja toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia mm. koronan myötä. Lisäksi vuonna 2023 kaupungilta on siirtymässä vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä hyvinvointialueille, jolloin noin puolet henkilökunnasta ja kuluista myös siirtyvät. Valmistelussa on myös TE-palvelujen 2024 uudistus, jossa työllisyyspalvelujen järjestämisvastuu on siirtymässä valtiolta kuntiin.

Uuden valtuuston ja muuttuvan toimintaympäristön myötä kaupunki on käynnistänyt strategiansa uudistamisprosessin vuoden 2022 alussa. Strategiaprosessin koordinoinnissa ja tietopohjan keräämisessä apuna on kunta-alan asiantuntijaorganisaatio FCG. Tavoitteena on hyväksyä uusi strategia kaupunginvaltuustossa alkusyksystä 2022.

Osallistaminen

Kaupunki toimii asukkaitaan, yrityksiään ja muita yhteisöjään varten. Strategiasta päättävät asukkaiden valitsemat valtuutetut. Jokaisella loimaalaisella on myös mahdollisuus vaikuttaa strategiaan tulevaisuuskyselyn sekä kahden avoimen teemaillan kautta. Kyselyn vastauksia ja tilaisuuksien antia hyödynnetään kaupungin strategiatyössä.

Tulevaisuuskysely

Mikä Loimaalla on hyvin? Miten Loimaata voisi kehittää? Kaupunki kartoitti tulevaisuuskyselyllä näkemyksiä Loimaan nykytilasta, tulevaisuudesta ja keskeisimmistä kehitystarpeista. Vastauksia hyödynnetään kaupungin strategiatyössä ja toiminnassa tulevina vuosina.

Kysely on päättynyt 25.4. Tuloksista tiedotetaan kaupungin kanavissa ja paikallislehdessä.

Teemaillat

Kaupunki kutsui kaikkia Loimaan tulevaisuudesta kiinnostuneita kahteen teemailtaan, joissa keskusteltiin Loimaan kehittämisestä. Tilaisuudet järjestettiin Suomen maatalousmuseo Sarassa.

Hyvinvointi, sivistys, liikunta ja vapaa-aika to 21.4. klo 17-19

Teemaillassa käsiteltiin Loimaan asukkaiden arkeen, vapaa-aikaan, perusopetukseen, varhaiskasvatukseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita sekä vaikuttamismahdollisuuksia. Lisäksi keskusteltiin keskeisimmistä kehittämisen paikoista.

Ohjelma

17.00 Tervetuloa teemailtaan
Loimaan kaupunkistrategia 2022
Toimielinten puheenjohtajien tervehdys

17.20 Tulevaisuuden Loimaa – Hyvinvointi, sivistys, liikunta ja vapaa-aika

17.50 Yhteinen keskustelu ja näkemykset Loimaan kehittämiseksi
Miten Loimaata voisi kehittää lapsille ja nuorille hyvänä ja turvallisena paikkana kasvaa?
Miten kaupunkia voitaisiin kehittää viihtyisämpänä vapaa-ajan viettopaikkana?
Miten ikäihmisten hyvinvointia voitaisiin edistää?
Miten kaupungin eri kylien toimintaa ja yhteisöllisyyttä voisi tulevaisuudessa kehittää?

19.00 Tilaisuuden päätös

Elinvoima, asuminen ja elinympäristö to 28.4. klo 17-19

Kaikille avoimessa teemaillassa käsiteltiin elinvoimaan, asumiseen ja elinympäristöön liittyviä asioita sekä keskeisimpiä kehittämisen paikkoja.

Ohjelma

17.00 Tilaisuuden avaus
Toimielinten puheenjohtajien tervehdys (elinympäristö, elinvoima ja kaavoitus)

17.05 Teemojen alustukset

  • Liikkuminen, saavutettavuus
  • Osaavan työvoiman saatavuus
  • Asuminen ja asuinympäristö

17.35 Ryhmätyöskentelyn pohjustus

17.45 Ryhmätyöskentely teemoittain

1. Mikä tulisi olla teemaan liittyvä pitkän aikavälin tavoite Loimaalla?
2. Mitä toimenpiteitä tulisi seuraavan 3 vuoden aikana tehdä? Millaisia tai millainen kärkihanke teemalle tulisi asettaa? Millaisia resursseja tarvitaan?
3. Muut toiveet kaupunkistrategiaan?

18.15-19.00 Ryhmätöiden yhteenveto ja yhteinen kommentointi