Luonnon virkistyskäyttö

Luonnon merkitys ihmisten hyvinvoinnille on nykyään yleisesti tiedostettu. Luonnossa oleskelu ja liikkuminen lisäävät ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Luonto auttaa palautumaan stressistä ja unohtamaan arjen huolet sekä parantaa mielialaa. Vaikutukset ilmenevät muun muassa verenpaineen alenemisena ja sydämensykkeen tasoittumisena. Jo lyhytkin aika metsässä on todettu vaikuttavan myönteisesti ihmisten hyvinvointiin. Luonnossa liikkuminen on usein myös sosiaalinen tapahtuma, kun erilaiset luontopalvelut helpottavat luontoon lähtemistä. Luonnosta nauttiminen ei välttämättä vaadi suuria panostuksia yksilöltä eikä investointeja yhteiskunnalta.

Loimaalla on erittäin hyvät mahdollisuudet luonnosta nauttimiseen. Täällä on mahdollista liikkua luonnossa patikoiden, pyöräillen, hiihtäen tai vaikkapa meloen. Merkittyjä reittejä on useita, mutta myös metsää, jossa voi liikkua omaehtoisesti mielensä mukaan vaikka sieniä poimien.

Luonnossa liikkuessa on kuitenkin aina syytä muistaa jokamiehen oikeudet.