Kaksi senioria istuu puistonpenkillä, mies kuvaa kameralla ja nainen katsoo puistoon päin.

8.3.2024

Osallistuva budjetointi 2024

Valtuusto on hyväksyessään talousarvion vuodelle 2024 hyväksynyt 20 000 euron määrärahan käytettäväksi osallistuvaan budjetointiin. Teemana tänä vuonna on loimaalaiset +65-vuotiaat seniorit sekä ikäihmisten hyvinvoinnin tukeminen. Kaupungin strategiassa tavoitteena on ihmisten hyvinvointiin panostaminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen kaikissa ikäryhmissä sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen.

Miten käyttäisit määrärahan 20.000 euroa? Osallistu ideointiin – kerro ehdotuksesi täällä. Kysely on avoinna 10.3. – 31.3.2024. Vastausmahdollisuus on sekä sähköisesti että paperilomakkeella, joka on saatavissa kirjastoista, Vesihovista ja kaupungintalon infopisteestä.

Ehtona osallistuvassa budjetoinnissa ehdotettavan idean on oltava uusi, eikä sitä vastaava toteutus ole saanut määrärahaa aiempina vuosina. Määrärahan 20.000 euroa puitteissa voidaan toteuttaa yksi tai useampi idea äänestystuloksen mukaisesti.

  • Käyttökohteen tulee olla sellainen, että se voidaan (pääsääntöisesti) toteuttaa vuoden 2024 aikana. Ideat voivat liittyä esimerkiksi tapahtumiin, lähiympäristön turvallisuuden parantamiseen, vapaa-ajan mahdollisuuksiin tai vaikkapa yhteisöllisyyden ja viihtyisyyden lisäämiseen. Investoinnit eivät kuulu osallistuvaan budjetointiin.
  • Idean toteutus on kustannusten osalta kertaluonteinen, eikä sen toteuttamisesta tule aiheutua merkittäviä toistuvia henkilöstömenoja tai muita käyttötalousmenoja kaupungille seuraaville vuosille.
  • Idean toteuttajana voi toimia idean ehdottaja tai kaupunki, jos ehdottaja on yksityishenkilö tai yksityishenkilöistä muodostettu rekisteröimätön ryhmä ja ehdottaja haluaa toteuttaa idean, voidaan määräraha maksaa vasta jälkeenpäin kuitteja vastaan.
  • Idean voi tarvittaessa yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi samankaltaisen idean tai ideoiden kanssa ennen kuin se etenee äänestykseen.

Kaupungin asiantuntijoista muodostettu raati arvioi ehdotukset ja ottaa tarvittaessa yhteyttä ehdottajan idean sisältöön ja toteutukseen liittyen. Valituista ehdotuksista tullaan järjestämään äänestys.

Lähtökohtana on, että määrärahan saa se idea, joka on saanut eniten ääniä ja sen lisäksi järjestyksessä niin monta ideaa kuin määrärahalla on mahdollista toteuttaa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto tekee esityksen määrärahan saajasta/saajista äänestystulokseen pohjaten ja talousjohtaja tekee muodollisen päätöksen.

Ideoinnista lisää Osallistuvan budjetoinnin 2024 -sivulla