Osallistuvan budjetoinnin kuvituskuva.

7.3.2023

Osallistuva budjetointi 2023

Asumisen teemavuoden innoittamana 10 000 euron määräraha kohdistetaan Loimaan alueen kylien asumisviihtyvyyden lisäämiseksi.

Valtuusto on hyväksynyt vuodelle 2023 talousarvioon 10 000 euron määrärahan käytettäväksi osallistuvaan budjetointiin. Summaa ei jaeta avustusten tapaan, vaan kuntalaiset saavat päättää, mihin raha käytetään. Osallistuvaa budjetointia ohjaa kaupungin strategia, jossa yhtenä kärkihankkeena on houkuttelevat asuinympäristöt.

Kaksi edellistä osallistuvan budjetoinnin hanketta on kohdistunut kaupungin keskustaan, tänä vuonna asumisen teemavuoden innoittamana 10 000 euron määräraha kohdistetaan Loimaan alueen kylien asumisviihtyvyyden lisäämiseksi.

Asukkailta kaivataan ideoita, miten tai mihin 10.000 euroa tulisi käyttää. Ideat voivat liittyä esim. lähiympäristön turvallisuuden parantamiseen, vapaa-ajan mahdollisuuksien tai vaikkapa yhteisöllisyyden ja viihtyisyyden lisäämiseen. Ideoita voivat esittää kaikki loimaalaiset ja toivotaankin, että ideat olivat toisinnettavissa eli kaikki kylät pystyisivät hyötymään ideasta.

Käyttökohteen tulee olla sellainen, että se voidaan toteuttaa vuoden 2023 aikana. Hanke ei siis voi olla sellainen, mikä vaatii laajalti suunnitelmien laatimista, maansiirtotöitä, raskaita lupamenettelyitä tai sen ylläpitäminen jatkossa vaatii kovasti resursseja, kuten esim. liikennepuisto, kiipeilyseinä, skeittirata, frisbeegolfrata, yms.

Toteutusvaiheet

Asukkaiden Loimaa -hanke tulee järjestämään asukkaille tiedotustilaisuuksia aiheesta Loimaan kirjastoissa klo 17.30 – 18.30 seuraavasti:

  • 27.3. Mellilässä
  • 29.3. pääkirjastossa Loimaalla
  • 3.4. Alastarolla
  • 4.4. Hirvikoskella

Asukkailta kerätään ideoita kyselyn avulla ajalla 27.3.–9.4. Kysely toteutetaan sekä sähköisenä että kirjastojen kautta saatavilla lomakkeilla.

Myöhemmin nimettävä työryhmä käsittelee saadut ideat läpi, arvioi niiden toteutettavuuden sekä kustannusvaikutukset ja tekee lopullisen päätöksen hankkeesta. Hankkeen toteutusaika on touko-lokakuu. Loppuraportti toteutuneesta hankinnasta tehdään marraskuun aikana.

Lue lisää: Osallistuva budjetointi 2023