14.10.2022

Osallistuva budjetointi 2022

— loimaalaisille nuorille 10 000 € käyttöön

Hyväksyessään talousarvion vuodelle 2022 valtuusto on hyväksynyt myös 10 000 euron määrärahan käytettäväksi osallistuvaan budjetointiin. Talous ja demokratia yhdistyvät osallistuvassa budjetoinnissa, jossa asukkaat otetaan mukaan päättämään, mihin taloudellisia resursseja käytetään. Summaa ei jaeta avustusten tapaan, vaan kuntalaiset saavat päättää, mihin raha käytetään. Osallistuvaa budjetointia ohjaa kaupungin strategia, jossa yhtenä kärkihankkeena on lasten ja nuorten Loimaa.

Vuoden 2022 aikana toteutettavaa osallistuvaa budjetointia on päätetty toteuttaa nuorisopalveluiden ja nuorisovaltuuston toimesta. Teemana on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen.

Loimaalaiset nuoret pääsevät itse vaikuttamaan omaan asuinalueeseensa ja vapaa-ajan viettoon liittyviin asioihin. Määräraha suunnataan koko Loimaan alueelle. 

Toteutusvaiheet: 

  1. Nuorisovaltuuston jäsenet ideoivat ja kartoittivat kesän aikana kyselyn avulla loimaalaisilta nuorilta vaihtoehtoja 10 000 euron käyttötarkoitukseen.
  2. Nuorisopalvelut ja nuorisovaltuusto teettävät 24.10.-28.10.2022 kyselyn, jolla haarukoidaan suosituimmat vaihtoehdot. Kysely toteutetaan suorakyselynä loimaalaisissa yläkouluissa ja Novidassa ja on suunnattu 13-20 -vuotiaille nuorille.
  3. Kaupunginhallitus valitsee ja päättää kohteen kokouksessaan 31.10.2022.
  4. Kohteen toteutus ja raportointi: Osallistavan budjetoinnin 2022 etenemisestä tiedotetaan kaupungin kanavissa ja paikallislehdessä ja kootaan kaupungin sivuille.

Osallistuva budjetointi sivulle