Hankinnat

Loimaan kaupungin rakennuttamispalvelut hankkii Kaupungintalon sekä Hirvikosken kunnantalon peruskorjausten talotekniikan suunnittelut yhtenä hankintana.
Suunnittelun kohteena ovat kaksi kaupungin hallintorakennusta, joissa molemmissa tehdään laajoja tilamuutoksia sekä talotekniikan kokonaisvaltainen uusiminen vuosina 2019-2022.

Kaupungintalon osalla LVISA suunnittelu tulee olla valmis rakennusurakan tarjouspyyntöjä vastaavalla tarkkuudella 31.5.2019 mennessä ja Hirvikosken kunnantalon‏‏‎‎‏‪‎‬‪‬‬‎‎‏‎‏‎‪‬‎ osalla 30.6.2019 mennessä.
Suunnittelutehtävään sisältyvät taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelon (TATE18) kohtien B6.6-I16 tehtävät.

Suunnittelutyö tulee aloittaa joulukuussa 2018
Kummatkin kohteet ovat mallinnettu laserkeilauksella v2017-2018 ja nämä tiedostot ovat suunnittelijoiden käytössä RVT-tiedostoina sekä sekä lisäksi näiden pohjalta laadittavat arkkitehti-ja rakennepiirustukset.
Kohteiden arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta vastaa RTC Vahanen Turku Oy.

Tarjouspyyntö on julkaistu sähköisesti Mercell-hankintajärjestelmässä osoitteessa https://permalink.mercell.com/94688176

Tarjous on jätettävä sähköisesti 23.12.2018 klo 12.00 mennessä edellä mainitun osoitteen kautta.

Loimaalla 14.11.2018
Rakennuttamispalvelut

 

 

Loimaan kaupunki pyytää tarjouksia vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisista henkilökuljetuksista. Tarjouspyyntö on julkaistu sähköisesti Hilma-hankintapalveluissa ja Mercell-hankintapalveluissa.

Tarjoukset on toimitettava 13.12.2018 klo 12.00 mennessä sähköisesti Mercell-hankintapalvelun kautta https://permalink.mercell.com/90330397.aspx

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-023356

tarjouspyyntö kuljetuspalvelut.doc

Tarjouspyyntö kuljetuspalvelut I.docx

Liite 1 kuljetuspalvelut.docx

Liite 2 tarjouslomake.docx

Liite 3 tarjouslomake hinnat.xlsx

Sopimusluonnos kuljetuspalvelut.docx

Loimaan kaupunki pyytää tarjouksia jätehuoltopalveluista 1.1.2019 (tavoite) – 31.12.2020 + yhden (1) vuoden optiolla, mikäli Loimaan kaupunki päättää jatkaa sopimuskautta. Optiokaudelle tehdään erillinen sopimus alkuperäisin ehdoin.

Hankinta koskee Loimaan kaupungin jätteiden keräilyä kiinteistöjen jätepisteistä Loimaan kaupungin kulloinkin voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti Loimaan kaupungin alueella tai erikseen sovittavissa kohteissa.

Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen:
1. Syväkeräysastioiden tyhjennykset
2. Muiden jätteenkeräysastioiden tyhjennykset

Tarvittaessa palveluntuottajan tulee pystyä toimittamaan Loimaan kaupungille jätteenkeräysastioita.

Kerättävät jätelajit ovat sekajäte, kaatopaikkajäte, biojäte, metalli, lasi ja keräyskartonki (pahvi) sekä keräyspaperi ja toimistopaperi (kerätään yhdessä).

Hankintailmoitus on julkaistu sähköisesti Mercell-hankintajärjestelmässä osoitteessa https://permalink.mercell.com/91636978.aspx   ja www.hankintailmoitukset.fi .

Tarjous tulee tehdä Mercell-hankintajärjestelmässä viimeistään 26.11.2018 klo 12:00 osoitteessa: https://permalink.mercell.com/91636978.aspx

Tarjouspyyntö (pdf)

Tarjouslomake liite 1 (pdf)

Tarjouslomake liite 1 (xlsx)

Kohdeluettelo liite 2 (pdf)

Sopimusluonnos liite 3 (pdf)

 

Loimaalla 9.11.2018

Loimaan kaupunki