Hankinnat

Loimaan kaupunki pyytää tarjouksia verkkopalvelu-uudistuksesta. Kyseessä on pienhankinta, joten tarjouspyyntö liitteineen julkaistaan vain kaupungin nettisivuilla. Tarjouspyynnöt tulee lähettää 26.4. klo 16 mennessä.

Tarjouspyyntö

VaatimusmäärittelyLoimaalla 15.3.2019

Elinkeino- ja kaupunkikehityspalvelut

 

Loimaan kaupunki pyytää tarjouksia Alastaro-hallin vesikattokorjauksesta. Tarjouspyyntö on julkaistu sähköisessä ilmoituskanavassa, ”Hilma, julkiset hankinnat” ja   Mercell-hankintapalvelussa.

Tarjous annetaan sähöisesti Mercell hankintapalvelun kautta 8.4.2019 klo 12.00 mennessä.

Urakkaohjelma
Työselostus
Turvallisuusasiakirja
Piirustukset

 

Loimaalla 11.3.2019

Tekniikka ja ympäristö -toimiala