Hankinnat

Vanhusten tehostetun ja ikääntyvien erityisryhmien tehostetun palveluasumisen hankinta on julkaistu hilmassa:

 https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-009838

Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset tulee toimittaa viimeistään 25.4.2017 klo 10:00 osoitteeseen jaakko.kaunisto@loimaa.fi

Kysymykset on esitettävä suomen kielellä.

Kysymyksiin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot ja sähköpostin otsikkona tulee olla ”Lisätietopyyntö: Palveluasumisen hankinta”

Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan viimeistään 28.4.2017 sähköisesti osoitteessa www.loimaa.fi/hankinnat Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön.

Sitova suomenkielinen kirjallinen tarjous liitteineen tulee toimittaa suljettuna lähetyksenä viimeistään 15.5.2017 klo 10:00 osoitteeseen:

Loimaan kaupunki

Jaakko Kaunisto

Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa

tai sähköpostilla: hankinnat@loimaa.fi

Kehitysvammaisille tarkoitetun tuetun, ohjatun ja autetun asumispalvelun hankinta on julkaistu hilmassa:

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-009787

Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset tulee toimittaa viimeistään 25.4.2017 klo 10:00 osoitteeseen jaakko.kaunisto@loimaa.fi

Kysymykset on esitettävä suomen kielellä.

Kysymyksiin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot ja sähköpostin otsikkona tulee olla ”Lisätietopyyntö: Palveluasumisen hankinta”

Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan viimeistään 28.4.2017 sähköisesti osoitteessa www.loimaa.fi/hankinnat Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön.

Sitova suomenkielinen kirjallinen tarjous liitteineen tulee toimittaa suljettuna lähetyksenä viimeistään 15.5.2017 klo 10:00 osoitteeseen:

Loimaan kaupunki

Jaakko Kaunisto

Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa

tai sähköpostilla: hankinnat@loimaa.fi

Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy pyytää tarjouksia Loimaan kaupungin maankäytön suunnittelupalvelut puitejärjestelynä.

Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö liitteineen on julkaistu sähköisessä ilmoituskanavassa "Hilma, julkiset hankinnat".

 

Loimaalla 11.4.2017

Loimaan kaupunki