Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on vanhuspalvelulakiin (laki 980/2012 ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) perustuva Loimaan kaupunginhallituksen toimikaudekseen asettama toimielin.

Vanhusneuvosto toimikaudella 2021 – 2024

Jäsen                                 Varajäsen

Veikko Heikkilä               Pekka Saarikallio 
Jukka Korvenpää            Helena Kalsi 
Asta Suominen                Liisa Pitkäranta 
Leila Suomi                       Kaarina Kangassuo
Eino Merta                        Paula Raikkonen 
Sirkka Pietilä                    Olli Pitkänen 
Marja Koskenmäki          Ari Löytömäki
Veikko Ruohonen           Osmo Nyfors 
Jorma Rinne                    Mika Mutala
Eino Knuutila                   Hilkka Kraama
Jorma Koivisto                 Terttu Härkälä 

Vanhusneuvoston sihteerinä toimii vanhustyön ohjaaja Kaija Muhonen.