Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on vanhuspalvelulakiin (laki 980/2012 ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) perustuva Loimaan kaupunginhallituksen toimikaudekseen asettama toimielin.

Vanhusneuvosto toimikaudella 2017 – 2020 (suluissa varajäsenet)

Pekka Kaasalainen, puheenjohtaja  (Risto Hakala)
Asta Suominen, varapuheenjohtaja  (Liisa Pitkäranta)
Tarja Hurme  (Maija Virtanen)
Osmo Nyfors  (Taisto Jaanu)
Jukka Korvenpää  (Helena Kalsi)
Sirkka Pietilä (Arja Lankinen)
Olli Pitkänen  (Heikki Lahtinen)
Terttu Sillanpää  (Eino Merta)
Leila Suomi  (Kauko Kankare)

Vanhusneuvoston sihteerinä toimii vanhustyön ohjaaja Kaija Muhonen.