Hankinnat

Loimaan kaupunki pyytää tarjouksia oppilaskuljetuksista lukuvuosille 2018-2019, 2019-2020 ja 2020-2021. Tarjouspyyntö on julkaistu sähköisessä ilmoituskanavassa, "Hilma, julkiset hankinnat", osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi sekä Loimaan kaupungin kotisivuille, osoitteessa www.loimaa.fi/hankinnat.

Tarjouspyyntö, koulukuljetukset 2018-2021

Liite 1 Tarjouslomake

Liite 2 ESPD-lomake

Liite 3 Sopimusluonnos

Loimaalla 27.11.2017

Sivistysvaliokunta

 

Hankinnasta ei esitetty määräaikaan mennessä kysymyksiä.

Tarjousten määräaika on 2.1.2018 klo 10.00.