#

Ajankohtaista

Kuulutukset

9.4.2021

Ilmoitus päätöksen antamisesta

Julkipano                     9.4.2021 Päätöksen antopäivä    9.4.2021 Päätösnumero             Johtavan rakennustarkastajan viranhaltijapäätös § 1/2021 Asia                             Päätös Simo Pietilän Tila Oy:n tekemästä ympäristösuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee kiviaineksen louhintaa ja murskausta ajalla 13.4. – 15.6.2021 osoitteessa Filppulantie …

7.4.2021

Kuntavaalit 2021 kuulutus äänestyspaikoista

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 klo 9 – 20. Loimaan kaupungissa äänestysalueiden nimet- ja paikat sekä osoitteet:001 Yhteiskoulu Yhteiskoulu Puistokatu 16002 Keskuskoulu Keskuskoulu Kalevalankatu 12003 Hirvikoski Hirvikosken kirjasto Hirvikoskentie 225004 Alastaro Alastaron kunnantalo Loimijoentie 74005 Mellilä …

7.4.2021

Kuntavaalien ulkomainonta Loimaan kaupungissa

Kuntavaalien ulkomainonta saadaan aloittaa Loimaan kaupungissa kaupungin omistamilla yleisillä paikoilla sekä Kiinteistö Oy Hirvikosken Säästötalon omistamalla tontilla viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli keskiviikkona 19.5.2021 alkaen. Mainokset on sijoitettava ja kiinnitettävä siten, etteivät ne haittaa näkyvyyttä …

6.4.2021

Elinympäristövaliokunnan poikkeamispäätökset 31-32

Poikkeamispäätökset 31-33

6.4.2021

Yrityspuiston ympäristön asemakaavan muutos (13. kaupunginosa, Niittukulma, Kartanomäenkadun ja Eteläkaaren ympäristössä

Kaavan ehdotus ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävillä 16.4.-17.5.2021 internetissä www.loimaa.fi/kaavoitus ->Kaavoitus->Vireillä olevat kaavat ja Tekniikka ja ympäristö –toimipisteessä osoitteessa Loimijoentie 74, Alastaro. Toimipisteessä materiaaleihin tutustutaan ajanvarauksella ja lisätietoja antaa kaavoittaja, puh. 027614243. …

31.3.2021

Meluilmoitus kiviaineksen murskaamisesta

Simo Pietilän Tila Oy on jättänyt ilmoituksen tilapäistä melua aiheuttavasta murskaustoiminnasta ajalla 13.4.-15.6.2021. Toiminnan kesto on ilmoitettuna ajankohtana maanantaista-perjantaihin kello 7.00-22.00. Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä 1.4.-8.4.2021 välisenä aikana Alastaron kunnantalolla Loimaan kaupungin teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen ympäristö- …

22.3.2021

Ajoneuvosiirtolain 9 §:n mukainen varastosiirtopäätös

Harmaa Skoda Oktavia UCZ-739 Siirtopäätös

19.3.2021

Yleistiedoksianto vesilain 2 luvun 5 a §:n mukaisesta ilmoituksesta

Kaapelin asentaminen Niinijoen ali kiinteistölle 430-477-876-3, Loimaa Kuulutus

17.3.2021

August ja Lydia Heinon stipendirahaston apurahat

Loimaan lukiolle nimetystä August ja Lyydia Heinon stipendirahastosta jaetaan apurahoja mainitusta lukiosta valmistuneille lahjakkaille nuorille jatko-opiskelua varten. Apurahoja voidaan myöntää korkeakoulututkinnon suorittaneelle lisensiaattityötä, väitöskirjaa tai muuta tutkimustyötä varten, korkeakouluopintoja tai niihin rinnastettavia muita opintoja varten, …

17.3.2021

Kaupunginvaltuuston kokous

Loimaan kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 22.3.2021 klo 18.00 Hirvihovin liikuntakeskuksen liikuntasalissa os. Kuusitie 1, Loimaa. Lounais-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla kaikkia 58 d §:n 5 momentissa tarkoitettuja toimijoita järjestämään 3 momentissa …