#

Ajankohtaista

Kuulutukset

14.9.2021

Ilmoitus päätöksen antamisesta

Ilmoitus viranhaltijapäätöksestäPäätös

8.9.2021

Ilmoitus päätöksen tiedoksiannosta

Munituskanalan toiminnan muuttaminen, Loimaa ESAVI/9236/2021

1.9.2021

Poikkeamispäätös

Poikkeamispäätös

1.9.2021

Hämeentien varren asemakaava (3. kaupunginosa, Peltoinen)

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 10.9.-11.10.2021 (MRL 63 §) Loimaan kaupungin internet-sivulla sekä Tekniikka ja ympäristön toimipisteessä (Loimijoentie 74, Alastaro). Mahdolliset huomautukset OAS:sta tulee toimittaa viimeistään 11.10.2021 otsikolla ”Kaava Ak 0335” osoitteeseen Tekniikka …

31.8.2021

Katujen ja puistojen nimien muutoksia Loimaan keskustan ja Alastaron alueilla

Loimaan eri taajamien asemakaava-alueilla on käytössä samoja nimiä, joita muutetaan sekaannusten välttämiseksi MRL 55 §:n mukaisesti ilman kaavamuutosta. Muutosehdotukset: Loimaan keskustan Tuulensuussa Mattilanpuisto Pesäpuistoksi ja Suopellolla Sarkapolku Tähkäpoluksi sekä Alastarolla Rantapuisto Niinijoensuunpuistoksi ja Rataskuja Kiesikujaksi. …

26.8.2021

Asemakaavan muutoksen voimaantulo

Loimaan kaupunginvaltuuston 21.6.2021 § 61 hyväksymä ”Yrityspuiston ympäristön asemakaavan muutos”, jolla muodostuu Loimaan 13. kaupunginosan (Niittukulma) korttelit 12 (osa) ja 14 (osa) sekä katu-, virkistys-, ja erityisalueita, tulee voimaan tällä kuulutuksella 31.8.2021. Loimaalla 24.8.2021Loimaan kaupunginhallitus

23.8.2021

Teollisuusraiteen läntisen osan ja sen lähiympäristön asemakaavan muutos (3. kaupunginosa, Peltoinen)

Kaavan luonnos ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävillä 27.8.-27.9.2021 osoitteessa www.loimaa.fi -> Asuminen ja ympäristö -> Kaavoitus -> Vireillä olevat kaavat sekä Tekniikka ja ympäristö –toimipisteessä (Loimijoentie 74, Alastaro). Mahdolliset huomautukset OAS:sta tai …

13.8.2021

Tiedote voimajohtotutkimuksista

Fingrid Oy

4.8.2021

Kaupunginvaltuuston kokous

Loimaan kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 9.8.2021 klo 18.00 Puistokadun koulun juhlasalissa os. Puistokatu 16, Loimaa. Lounais-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 § ja 58 d §:n 1 momentin nojalla yksityiset elinkeinonharjoittajat ja yksityiset juridiset henkilöt järjestämään yleisölle …

28.7.2021

Ilmoitus päätöksen antamisesta

Julkipano 28.7.2021 Päätöksen antopäivä 29.7.2021 Päätösnumero Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös § 11/2021 Asia Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee ulkoilmakonsertin järjestämistä 7.8.2021 osoitteessa Vesikoskenkatu 13. Nähtävänä pito Viranhaltijapäätös on nähtävänä 28.7.2021-27.8.2021 välisenä aikana Loimaan kaupungin …