#

Ajankohtaista

Kuulutukset

28.2.2024

Papinkadun korttelin 6 osan asemakaavan muutos (2. kaupunginosa Tuulensuu)

PAPINKADUN KORTTELIN 6 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (2. KAUPUNGINOSA, TUULENSUU) Kaupunginhallitus päätti käynnistää kaavoituksen 19.2.2024 § 38. Kaavatyö tulee vireille tällä kuulutuksella. Kaavan luonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävillä 1.3.-2.4.2024 osoitteessa www.loimaa.fi/ak0239 sekä Tekniikka …

28.2.2024

Loimaan kaupungin kaavoituskatsaus 2024

Loimaan kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.2.2024 § 36 MRL 7 §:n mukaisen kaavoituskatsauksen vuodelle 2024. Katsauksessa esitellään ajankohtaisia kaava-asioita. Kaavoituskatsaus toimii MRL:n mukaisena ilmoituksena kaavoituksen vireilletulosta uusien kaavatöiden osalta. Vuonna 2024 aloitettava kaavahanke on: Katsaus on …

26.2.2024

Yksityisten teiden avustukset

Kuulutus

20.2.2024

Alastaron eteläosan asemakaava ja asemakaavan muutos (30. kaupunginosa, Alastaro)

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 21.2.2024-22.3.2024 (MRL 63 §) osoitteessa www.loimaa.fi/ak3001 sekä Teknisten ja ympäristöpalveluiden toimipisteessä Loimijoentie 74, Alastaro. Mahdolliset huomautukset OAS:sta tulee toimittaa viimeistään 22.3.2024 otsikolla ”Kaava Ak 3001” osoitteeseen Tekniset ja …

14.2.2024

Ilmoitus kuulutuksesta / Mökköisten silta

Ilmoitus kuulutuksesta

8.2.2024

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen voimaantulo

Loimaan kaupunginvaltuuston 11.12.2023 § 62 hyväksymä ”Juvanportin asemakaava ja asemakaavan muutos”, jolla muodostuu Loimaan 9. kaupunginosan (Kartanomäki) korttelit 76-87 sekä katu-, katuaukio-, vesi-, virkistys-, suojelu- ja erityisalueita, tulee voimaan tällä kuulutuksella 12.2.2024. Loimaalla 9.2.2024Loimaan kaupunginhallitus

5.2.2024

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Lounais-Suomen putki Oy

2.2.2024

Ilmoitus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) kuulutuksesta (varauspäätös)

Turvallisuus – ja kemikaaliviraston kuulutus on luettavissa viraston sivuilta.