#

Ajankohtaista

Kuulutukset

13.1.2021

Kaupunginvaltuuston kokous

KAUPUNGINVALTUUSTON  KOKOUS Loimaan kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 18.1.2021 klo 18.00 Puistokadun koulun juhlasalissa os. Puistokatu 16, Loimaa. Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja …

5.1.2021

Loimaan kaupungin kaavoituskatsaus 2021

Loimaan kaupunginhallitus on hyväksynyt 14.12.2020 § 419 MRL 7 §:n mukaisen kaavoituskatsauksen vuodelle 2021. Katsauksessa esitellään ajankohtaisia kaava-asioita. Kaavoituskatsaus toimii MRL:n mukaisena ilmoituksena kaavoituksen vireilletulosta uusien kaavatöiden osalta. Vuonna 2021 aloitettavia kaavahankkeita ovat: Yrityspuiston ympäristön …

5.1.2021

Pärnämäenraitin asemakaava ja asemakaavan muutos (14.kaupunginosa, Mäenpää)

Kaavan ehdotus on nähtävillä 15.1.-15.2.2021 internetissä (www.loimaa.fi/kaavoitus ->Kaavoitus ->Vireillä olevat kaavat) ja Tekniikka ja ympäristö –toimipisteessä osoitteessa Loimijoentie 74, Alastaro. Toimipisteessä materiaaleihin tutustutaan ajanvarauksella ja lisätietoja antaa kaavoittaja, puh. 02 761 4243. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta …

5.1.2021

Mäenpään asuinalueen laajennuksen asemakaava (14. kaupunginosa Mäenpää)

Kaavan ehdotus ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävillä 15.1.-15.2.2021 internetissä ( www.loimaa.fi/kaavoitus ->Kaavoitus ->Vireillä olevat kaavat) ja Tekniikka ja ympäristö –toimipisteessä osoitteessa Loimijoentie 74, Alastaro. Toimipisteessä materiaaleihin tutustutaan ajanvarauksella ja lisätietoja antaa kaavoittaja, …

31.12.2020

Vaasan hallinto-oikeuden päätös

Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen Resykli Oy ja Virttaan moottoriradan ympäristölupaa koskevassa asiassa (diaarinumero 00897/18/5129).

16.12.2020

Lupajaoston päätöksen julkipanoilmoitus

Seuraava Loimaan kaupungin lupajaoston kokouksessaan 15.12.2020 tekemä ympäristöluvan rauettamispäätös annetaan julkipanon 18.12.2020 jälkeen. -Lupajaosto 15.12.2020 § 62, Rudus Oy:n ympäristöluvan rauettaminen kiinteistöllä 430-7-32-3. Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään 18.1.2021. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä …

8.12.2020

Vaasan hallinto-oikeuden päätös

Vaasan hallinto-oikeus on antanut ympäristönsuojelulain §:n 197 mukaisen päätöksen 20/0175/3 . Päätös koskee lihanautakasvattamon toiminnan laajentamista Loimaan kaupungissa olevallakiinteistöllä 430-406-13-0/2. Päätös ja siihen liittyvä kuulutus ovat luettavissa Vaasan hallinto-oikeuden kotisivuilta. Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun …

8.12.2020

Niittukulmanraitin koilispuolen asemakaavan muutos (13. kaupunginosa, niittukulma)

Kaavan luonnos on nähtävillä 11.12.2020-26.1.2021 Loimaan kaupungin internet-sivuilla ja Tekniikka ja ympäristö –toimialan toimipisteessä osoitteessa Loimijoentie 74, Alastaro (joulutauon suljettuna 21.12.2020-3.1.2021). Toimipisteessä materiaaleihin tutustutaan ajanvarauksella ja lisätietoja antaa kaavoittaja, puh. 027614243. Mahdolliset mielipiteet luonnoksesta tulee …