#

Ajankohtaista

Kuulutukset

14.6.2021

Kutsuntakuulutus

Vuoden 2021 asevelvollisten kutsunnat

14.6.2021

Kaupunginvaltuuston kokous

Loimaan kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 21.6.2021 klo 18.00 Puistokadun koulun juhlasalissa os. Puistokatu 16, Loimaa. Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös 4.6.2021: Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät …

3.6.2021

Turun hallinto-oikeuden päätös H551/2021

Turun hallinto-oikeus on antanut päätöksen Loimaan kaupunginvaltuuston 16.11.2020 (§45) tekemää päätöstä koskevassa kunnallisvalitusasiassa. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Päätös, ja siihen liittyvä valitusosoitus ovat nähtävillä Loimaan kaupungin Ylistaronkatu 36 -toimipisteessä viraston aukioloaikana. KAUPUNGINHALLITUS

31.5.2021

Ilmoitus päätöksen tiedoksiannosta asiassa dnro: ESAVI/23829/2020 / Deitan Oy

Deitan Oy / Kurkisuon turvetuotantoalueen ympäristölupahakemus, Loimaa Ilmoitus päätöksestä

26.5.2021

Elinympäristövaliokunnan päätös

Elinympäristövaliokunnan päätös § 70

24.5.2021

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen voimaantulo

Loimaan kaupunginhallituksen 29.3.2021 § 115 hyväksymä ”Pärnämäenraitin asemakaava ja asemakaavan muutos”, jolla muodostuu Loimaan 14. kaupunginosan (Mäenpää) kortteli 30 sekä maa- ja metsätalousaluetta, tulee voimaan tällä kuulutuksella 25.5.2021. Loimaalla 19.5.2021Loimaan kaupunginhallitus

12.5.2021

Ilmoitus päätöksestä

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös / Sikalan toiminnan muuttaminen

10.5.2021

Ilmoitus kuulutuksesta / Kotasuon pohjavedenottamon tarkkailun hyväksyminen

Asia: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 10.5.2021 vesilain mukaisen päätöksen Loimaan Veden Kotasuon pohjavedenottamon tarkkailun hyväksymisestä. Asian diaarinumero on VARELY/901/2019. Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut yllä mainitun …

10.5.2021

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeus on 4.5.2021 on antanut päätöksen (20/0062/1) Loimaan kaupunginvaltuuston päätöstä 5/2020 (kouluverkon rakenteelliset muutokset) koskevasta kunnallisvalituksesta. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella, mikäli hallinto-oikeus antaa siihen luvan. …