#

Ajankohtaista

Kuulutukset

27.7.2020

Rouskunsuon turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma

Rouskunsuon kalataloudellinen tarkkailuohjelma on hyväksytty.

23.7.2020

Ville Raikusen meluilmoituksen vireilläolo

Ulkoilmakonsertin meluilmoitus

26.6.2020

Loimaan Kivi Oy:n meluilmoituksen vireilläolo

Kivenjalostuksen sivukiven rikotus

25.6.2020

Asemakaavan muutoksen voimaantulo

Entisen nahkatehtaan lämpölaitoksen alueen asemakaavamuutos

25.6.2020

Niinijoen osayleiskaavan voimaantulo

Loimaan kaupunginvaltuuston 27.4.2020 § 6 hyväksymä Niinijoen kyläalueen osayleiskaava tulee voimaan tällä kuulutuksella 26.6.2020. Kaava korvaa kaava-alueen itäosassa osan Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavasta. Loimaalla 25.6.2020 Loimaan kaupunginhallitus

25.6.2020

Julkipanoilmoitus maa-aineslain mukaisen lupapäätöksen antamisesta

Soran ja Hiekan ottaminen kiinteistöllä 430-442-4-32

15.6.2020

Linturahkan turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelman hyväksyminen

Ohjelma on nähtävillä 22.6.2020 - 22.7.2020

10.6.2020

Asevelvollisten kutsunnat 2020

Kutsuntakuulutus

10.6.2020

Caruna Oy:n lunastuslupahakemus Seikunmaa – Punkalaidun

Seikunmaa – Punkalaidun 110 kV voimajohto

10.6.2020

Caruna Oy:n lunastuslupahakemus Seikunmaa – Niinijoensuu

Seikunmaa Niinijoensuu 110 kv voimajohto