#

Ajankohtaista

Kuulutukset

27.3.2020

Elinympäristövaliokunnan päätökset §§ 33-34

Elinympäristövaliokunta on 27.3.2020 antanut seuraavat päätökset:

26.3.2020

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeus on käsitellyt Loimaan kaupungin hyvinvointivaliokunnan päätöksestä tehdyn valituksen.

24.3.2020

Kaulajoen turvetuotantoalueen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus on hyväksynyt Kaulajoen turvetuotantoalueen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman.

20.3.2020

Kuulutus pohjavesien suojelusuunnitelmasta

Pöytyän, Auran, Koski Tl ja Marttilan kuntien pohjavesien suojelusuunnitelma on nähtävillä 20.3.-20.4.2020 . Alueeseen kuuluu myös Loimaalla sijaitseva Linturahka

19.3.2020

Hulmin teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavamuutos

Hulmin teollisuusalueen asemakaava ja asekaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen.

16.3.2020

Turun hallinto-oikeuden päätös 20/0049/1

Turun hallinto-oikeus on antanut päätöksen Loimaan kaupungin teknisen johtajan virantäyttöä koskevasta kunnallisvalituksesta (01976/18/226).

4.3.2020

Asemakaava: Yhdystievaraus Eteläkaaresta Turuntielle (6. kaupunginosa, Suopelto)

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja julkaistavat liitteet ovat nähtävillä MRL 63 § mukaisesti 11.3. – 14.4.2020 Tekniikka ja ympäristö –toimialan toimipisteessä (Loimijoentie 74, Alastaro) tai tästä linkistä. Mahdolliset huomautukset osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa kirjallisesti …

27.2.2020

Yksityisten teiden avustukset

Loimaan kaupungin yksityisteiden vuoden 2020 kunnossapitoavustusten hakuaika alkaa 27.2.2020 ja päättyy 30.4.2020 klo 15.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

25.2.2020

Ilmoitus sikalan laajentamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta Farmi Rantanen Oy

Farmi Rantanen Oy Pöytyältä on jättänyt sikalan laajentamista koskevan ympäristölupahakemuksen.

21.2.2020

Kuulutus ympäristölupahakemuksen vireilletulosta

Loimaan Kivi Oy hakee ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa kivenmurskaamolle kiinteistölle 430-405-2-61-M1.