#

Ajankohtaista

Kuulutukset

23.3.2023

Ilmoitus kuulutuksesta

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut ympäristönsuojelulain 136 §:nmukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistami-sesta sille saapuneen ilmoituksen takia. Päätös koskee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista osoit-teessa Rantatie 8, Loimaa, kiinteistötunnus 430-405-1-107. Ilmoitus kuulutuksesta

20.3.2023

Ympäristökatselmus 2023

Loimaan kaupungin elinympäristölautakunnan lupajaoston katselmusryhmä suorittaa viikoilla 13-15 ( 27.3.-14.4. ) ympäristökatselmuksen koko kaupungin alueella. Katselmuksessa tarkastetaan mm. ovatko rakennukset ja rakennettu ympäristö rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa, eivätkä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. …

15.3.2023

Kaupunginvaltuuston kokous

Loimaan kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 20.3.2023 klo 18.00 Sarka -museossa, kokoustila Aitassa, os. Vanhankirkontie 383, Loimaa. Kokousta on mahdollista seurata suorana netissä. Katselulinkki Kaupunginvaltuuston esityslista on nähtävissä 15.3.2023 alkaen Loimaan kaupungin kotisivuilla ja kaupungintalolla sen aukioloaikana …

13.3.2023

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen vireilletulosta

Veljekset Wallin Oy hakee ympäristönsuojelulain (527/2014, liite 1 kohta 7) mukaista ympäristölupaa ja maa-aineslain (555/1981 § 4 a) mukaista maa-aineslupaa kalliokiven ottamiseen ja louhintaan sekä jalostamiseen kiinteistölle 430-441-2-91. Kuulutus

10.3.2023

Kuulutus ympäristölupahakemuksen vireilletulosta

Veljekset Wallin Oy hakee ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaista ympäristölupaa jätteen ammattimaiselle käsittelylle Loimaan Majanojalla tilalla Seppä, kiinteistöllä 430-441-2-91. Kuulutus

2.3.2023

Asemakaavan voimaantulo

Loimaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.6.2021 § 60 asemakaavan ”Mäenpään asuinalueen laajennuksen asemakaava”, jolla muodostuu Loimaan 14. kaupunginosan (Mäenpää) korttelit 27-29 sekä katu-, liikenne-, virkistys- ja vesialueita. Kaava sai lainvoiman, kun Turun hallinto-oikeus hylkäsi kaavaa koskevan valituksen …

23.2.2023

Yksityisten teiden avustukset

Loimaan kaupungin yksityisteiden vuoden 2023 kunnossapitoavustusten hakuaikaalkaa 27.2.2023 ja päättyy 2.5.2023 klo 15.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Kunnossapitoavustukset tulee ensisijaisesti toimittaa sähköistä hakulomaketta käyttäen,https://loimaa.tiekuntarekisteri.fi. Haku on mahdollista tehdä myös paperilomakkeella. Lo-makkeita saa Loimaan kaupungin tekniikka …

16.2.2023

Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireilletulosta

Veljekset Wallin Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten (sora) ottamiseen Loimaan kaupungin Majanojan kylässä tilalla Soramäki, kiinteistötunnus 430-442-2-77, osoitteessa Kotiniementie Loimaa. Maa-ainesten ottamissuunnitelman mukaan ottamisalueen pinta-ala on 5,3 ha ja kaivualueen ala on …