#

Ajankohtaista

Kuulutukset

22.12.2021

Turun hallinto-oikeuden päätös maa-aineslupaa koskevassa valitusasiassa Dnro 01904/19/5404

Turun halllinto-oikeus on antanut päätöksen Loimaan kaupungin elinymäristövaliokunnan lupajaoston päätöstä koskevasta valituksesta. Hallinto-oikeuden päätös ja kuulutus ovat luettavissa oheisesta linkistä.

22.12.2021

Turun hallinto-oikeuden päätös maa-aineslupaa koskevassa asiassa Dnro 01790/19/5404

Turun hallinto-oikeus on antanut päätöksen elinympäristövaliokunnan päätöstä koskevasta valituksesta. Päätös on luettavissa oheisesta linkistä.

20.12.2021

Maa- ja metsätalousministeriön päätös tulvariskien hallinnasta

Maa- ja metsätalousministeririön päätöstä tulvariskien hallinnasta koskevat kuulemisasiakirjat ovat nähtävillä sähköisenä ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset (Varsinais-Suomi) 21.12.2021 – 27.1.2022. Kuulutuksen julkaisupäivä 21.12.2021  Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

20.12.2021

Lupajaoston päätös

Seuraava Loimaan kaupungin elinympäristölautakunnan lupajaoston kokouksessaan 16.12.2021 tekemä päätös annetaan julkipanon 21.12.2021 jälkeen. – lupajaosto 16.12.2021 § 95 Päätös ympäristönsuojelulain 120 §:n mukaisen    poikkeuksellisen tilanteen muutoksesta Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään 20.1.2022. …

17.12.2021

Juvankadun ja Juvantien varren asuinalueen asemakaava ja asemakaavan muutos (9. Kaupunginosa, Kartanomäki

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 22.12.2021-2.2.2022 (MRL 63 §) Loimaan kaupungin internet -sivuilla sekä Tekniikka ja ympäristön toimipisteessä Loimijoentie 74, Alastaro (toimipiste on suljettuna 27.-31.12.2021). Mahdolliset huomautukset OAS:sta tulee toimittaa viimeistään 2.2.2022 otsikolla …

17.12.2021

Tieto kuulutuksesta

Kuulutuksen sisältö: Valtioneuvoston 16.12.2021 päätös Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen, Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornionjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen ja Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022–2027. Julkinen kuulutus on nähtävillä 21.12.2021-27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivulla …

15.12.2021

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta

Mt 12603 Mökköisten silta, Loimaa, tiesuunnitelma