#

Ajankohtaista

Kuulutukset

12.6.2024

Kuulutus meluilmoituksen vireilletulosta

Kuulutus Loimijoki Virtaa ry meluilmoitus Liite kuulutukseen

4.6.2024

Kaupunginvaltuuston kokous

Loimaan kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 10.6.2024 klo 18.00 Sarka -museossa, kokoustila Aitassa, os. Vanhankirkontie 383, Loimaa. Kokousta on mahdollista seurata suorana netissä Modify Media Oy:n Youtube -kanavalla. Katselulinkki: Kaupunginvaltuuston esityslista on nähtävissä 5.6.2024 alkaen Loimaan kaupungin …

4.6.2024

Teollisuusraiteen itäisen osan ja sen ympäristön asemakaavan muutos

Kaupunginhallitus päätti käynnistää kaavoituksen 27.5.2024 § 133, joka koskee alueita Peltoisten ja V:n kaupunginosien sekä Metsolantien ympäristöissä. Asemakaavan muutos tulee vireille tällä kuulutuksella. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 5.6.-26.7.2024 Loimaan kaupungin verkkosivuilla sekä …

30.5.2024

Vaasan hallinto-oikeuden kuulutus, asia 473/2024, valitus lupa-asiassa

Luvan hakijat Maanrakennusliike Pauli Peiponen Oy ja JT-Sora Oy ovatjättäneet valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen Etelä-Suomen aluehallinto-viraston päätöksestä 6.3.2024 nro 58/2024 vesilain mukaisessa lupa-asiassa.Päätös koskee maa-ainesten ottamista Virttaankankaan tekopohjavesilaitoksensuoja-alueelta Säkylänharju-Virttaankankaan pohjavesialueella ja suoja-aluemääräyksistä poikkeaminen, Loimaa. Aluehallintovirasto on …

30.5.2024

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös VA2024:0023

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011)perusteella 30.5.2024 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Equivest Metals Oy Lupatunnus: VA2024:0023Varausalueen sijainti: Pöytyä, Loimaa, Koski Tl. SomeroVarauksen voimassaolo päättyy: 13.3.2025Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 8.7.2024. …

24.5.2024

Loimaan työväenopiston opiskelijayhdistyksen lakkauttamiskokous

Novida Hubissa (Myllykyläntie 8) 12.6.2024 kello 17.00. Yhdistyksen hallitus

21.5.2024

Hallintolain 62 §:n mukainen yleistiedoksianto kiinteistön 430-406-4-29 omistajalle/haltijalle

Loimaan kaupungin rakennus- ja ympäristövalvonnassa on vireillä hallintopakkoasia, joka koskee velvoitteen asettamista kiinteistön 430-406-0004-0029 (osoite Petäjämäentie 24, 32200), omistajalle. Velvoite koskee palaneen rakennuksen jäänteiden sekä muiden jätteiden poistamista sekä kiinteistön siistimistä. Velvoitetta tehostetaan uhalla, että …

21.5.2024

Papinkadun korttelin 6 osan asemakaavan muutos (2. kaupunginosa Tuulensuu).

Asemakaavan muutoksen ehdotus on nähtävillä 22.5.-21.6.2024 Loimaan kaupungin internet -sivuilla sekä Tekniikka ja ympäristö –toimialan toimipisteessä (Loimijoentie 74, Alastaro). Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta tulee toimittaa viimeistään 21.6.2024 otsikolla ”Kaava Ak 0239” osoitteeseen: Tekniikka ja ympäristö / …

21.5.2024

Lamminkadun ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutos (2. kaupunginosa, Tuulensuu, 6. kaupunginosa, Suopelto ja 9. kaupunginosa, Kartanomäki

Kaavan ehdotus ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävillä 22.5.-21.6.2024 Loimaan kaupungin internet-sivuilla sekä Tekniikka ja ympäristö –toimialan toimipisteessä (Loimijoentie 74, Alastaro). Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta ja huomautukset OAS:sta tulee toimittaa viimeistään 21.6.2024 otsikolla ”Kaava …

15.5.2024

Kuulutus Myrsky Energia Oy:n Lintukankaan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta, Huittinen

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa varten käsiteltävänä Myrsky Energia Oy:n Lintukankaan tuulivoimahanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma). YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, hankealueen nykytilasta sekä esitys hankkeen todennäköisesti merkittävien ympäristövaikutusten arvioinnista ja YVA-menettelyn toteuttamisesta. Viranomaisilla on mahdollisuus antaa lausunto ja kansalaisilla sekä yhteisöllä esittää mielipide YVA-ohjelmasta.